U-verdi Flate TAK

U-verdi Flate TAK

Betongdekke med Paroc løsning

Dette er en u- verdi tabell for oppbygning av Paroc steinull på undertak av betongdekke. Tabellen er laget med Paroc takprodukter med tilhørende egenskaper. Det er viktig at denne tabellen ikke benyttes som referanse for isolasjonstykkelse hvis andre produkter enn det som er beskrevet skal brukes.  

Beregninger er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon ihht beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi som igjen medfører at isolasjonstykkelsen må opp på hovedfallet i forhold til tykkelser oppgitt i tabellen under. Ved bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. I utgangspunktet kan overnevnte tykkelser opp mot u-verdi krav ikke brukes der man skal ha fall i isolasjonen. Dette bør beregnes for å finne en optimal løsning. ΔU - Vi har ikke iberegnet korreksjon for mekaniske festemidler ΔUf. Hvis det benyttes > 8 stk festemidler per m²av plasthylse + stift/skrue må det gjøres beregning for korreksjon ΔUf . Korreksjon må også gjøres ved bruk av gjennomgående skruer/stifter. Henvisning til SINTEF Byggforsk sin prosjektrapport 44, 2009.

- Beregninger er utført etter NS – EN ISO 6946, 2007.
- GLAVA AS har ikke prosjekteringsansvar og tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Følgende beregningsforutsetninger ligger til grunn:
Innvendig/ Utvendig overgangsmotstand Rsi + Rse = 0,14 m2K/W
R tettessjikt = 0,03 m²K/W
R diffusjonssperre=0,05 m²K/W
R betongdekke 200mm = 0,12 m²K/W
λ Paroc underlagsplater (ULP) = 0,036 W/mK
λ Paroc Takboard (ROB80) = 0,038 W/mK

Forskriftskrav i TEK 10 er U-verdi 0,13 W/m²K, med minstekrav på 0,18W/m²K

Brannteknisk riktig isolering av kompakte tak, se relaterte saker på høyre side.

Komplett U-verdi oversikt last ned PDF

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse totalt 
mm
Betongdekke
tykkelse
mm

 

Nedre sjikt
Paroc ULP 
λ 36 W/mK
mm

 

Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38 W/mK
mm

U-verdi
W/m²K
190 200 170 20 0,179
200 200 180 20 0,171
240 200 220 20 0,143
260 200 240 20 0,133
270 200 250 20 0,128
290 200 270 20 0,120
310 200 290 20 0,112
320 200 300 20 0,109
350 200 330 20 0,100
380 200 360 20 0,092
390 200 370 20 0,090
430 200 410 20 0,082
440 200 420 20 0,080
490 200 470 20 0,072
500 200 480 20 0,070