U-verdi Flate TAK

U-verdi Flate TAK

STÅLPLATETAK MED KOMBI LØSNING

Duotak på stålplater med kombinasjonsløsning av GLAVA® EPS og mineralull.

Omvendte tak og duotak er ideelle løsninger der taket skal brukes til takterrasser, parkeringsareale e.l. I et omvendt tak ligger membranen (tettesjiktet) under isolasjonen, ned på bærende underlag, som regel av betong. Isolasjonen vil i denne løsningen ligge i et fuktig miljø, og det er derfor viktig å bruke isolasjon med lavt fuktopptak. I et duotak er det isolasjon både over og under tettesjiktet.

I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer både GLAVA® EPS og Paroc steinull. Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak. 

Isolasjon av polystyren (EPS/XPS) kan fint brukes der takkonstruksjonen har krav til bæreevne ved brann, så sant det ikke bidrar til uakseptabel brannspredning. I tillegg må ett av følgende hovedprinsipper legges til grunn:

  • Tildekking (begge sider) med ubrennbart materiale, slik at oksygentilførsel forhindres.
  • Oppdeling i arealer på høyst 400 m2.

NB! I tillegg til å tilfredsstille ett av disse punktene skal det benyttes isolasjon av mineralull langs gesimser/parapet, sluk, overlys, luftelyrer etc, der disse er av brennbare materialer eller der det ikke er oksygentett i overganger. Utskiftning av GLAVA® EPS til mineralull skal også gjøres ved brannvegger og branncellebegrensende vegger. Vi henviser til TPF nr. 6 for detaljløsninger. Se tpf-info.org

En riktig utført kombinasjonsløsning er godkjent på underlag av betongelementer eller plass støpt betong i brannklasse 1-3. Det er også godkjent på bærende stålplater i brannklasse 1-2.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon ihht beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi som igjen medfører at isolasjonstykkelsen må opp på hovedfallet i forhold til tykkelser oppgitt i tabellen under. Ved bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Nedre sjikt
Paroc ULP
λ 36
[mm]

Midtre sjikt
GLAVA® EPS S80
λ 38
[mm]

Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38
[mm]

U-verdi
[W/m²K]  

200 50 120 30 0,180
240 50 160 30 0,151
260 50 180 30 0,140
270 50 190 30 0,135
280 50 200 30 0,131
300 50 220 30 0,122
330 50 250 30 0,111
360 50 280 30 0,102
370 50 290 30 0,100
400 50 320 30 0,092
410 50 330 30 0,090
450 50 370 30 0,082
460 50 380 30 0,081
520 50 440 30 0,072

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.