U-verdi Flate TAK

U-verdi Flate TAK

STÅLPLATETAK MED KOMBI LØSNING

Dette er en u- verdi tabell for oppbygning av GLAVA® EPS i kombinasjon med Paroc steinull på undertak av stålplate tak. Tabellen er laget med GLAVA® takprodukter med tilhørende egenskaper. Det er viktig at denne tabellen ikke benyttes som referanse for isolasjonstykkelse hvis andre produkter enn det som er beskrevet skal brukes.

Beregninger er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon ihht beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi som igjen medfører at isolasjonstykkelsen må opp på hovedfallet i forhold til tykkelser oppgitt i tabellen under. Ved bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. I utgangspunktet kan overnevnte tykkelser opp mot u-verdi krav ikke brukes der man skal ha fall i isolasjonen. Dette bør beregnes for å finne en optimal løsning. ΔU - Vi har ikke iberegnet korreksjon for mekaniske festemidler ΔUf. Hvis det benyttes > 8 stk festemidler per m²av plasthylse + stift/skrue må det gjøres beregning for korreksjon ΔUf . Korreksjon må også gjøres ved bruk av gjennomgående skruer/stifter. Henvisning til SINTEF Byggforsk sin prosjektrapport 44, 2009.

- Beregninger er utført etter NS – EN ISO 6946, 2007.
- GLAVA AS har ikke prosjekteringsansvar og tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Følgende beregningsforutsetninger ligger til grunn:
Innvendig/ Utvendig overgangsmotstand Rsi+Rse= 0,14m²K/W
Tettessjikt=0,03m²K/W
Diffusjonssperre=0,05m²K/W
λ Paroc underlagsplater (ULP)= 0,036W/mK
λ GLAVA® EPS S80= 0,038W/mK
λ Paroc Takboard (ROB80) = 0,038W/mK

Forskriftskrav i TEK 10 er U-verdi 0,13 W/m²K, med minstekrav på 0,18W/m²K

Brannteknisk riktig isolering av kompakte tak, se relaterte saker på høyre side.

Komplett U-verdi oversikt last ned PDF

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Nedre sjikt
Paroc ULP
λ 36 W/mK
mm

Midtre sjikt
GLAVA® EPS S80
λ 38 W/mK
mm

Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38 W/mK
mm

 

 

U-verdi
W/m²K

 

  
200 50 120 30 0,180
240 50 160 30 0,151
260 50 180 30 0,140
270 50 190 30 0,135
280 50 200 30 0,131
300 50 220 30 0,122
330 50 250 30 0,111
360 50 280 30 0,102
370 50 290 30 0,100
400 50 320 30 0,092
410 50 330 30 0,090
450 50 370 30 0,082
460 50 380 30 0,081
520 50 440 30 0,072