U-verdi Flate TAK

U-verdi Flate TAK

STÅLPLATETAK MED PAROC LØSNING

Duotak på stålplater med mineralull.

Omvendte tak og duotak er ideelle løsninger der taket skal brukes til takterrasser, parkeringsareale e.l. I et omvendt tak ligger membranen (tettesjiktet) under isolasjonen, ned på bærende underlag, som regel av betong. Isolasjonen vil i denne løsningen ligge i et fuktig miljø, og det er derfor viktig å bruke isolasjon med lavt fuktopptak. I et duotak er det isolasjon både over og under tettesjiktet.

Takisolasjon av mineralull er den brannteknisk beste løsningen for et kompakt tak. Isolasjon som benyttes i kompakte tak med uspesifisert brannmotstand må tilfredstille A2-s1, d0 (ubrennbare materialer). Ved bruk av mineralull er løsningen godkjent i brannklasse 1-3 på bærende konstruksjon av plasstøpt betong, betongelementer og stålplater.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon ihht beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi som igjen medfører at isolasjonstykkelsen må opp på hovedfallet i forhold til tykkelser oppgitt i tabellen under. Ved bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Nedre sjikt
Paroc ULP
λ 36
[mm]
Midtre sjikt
Paroc ULP
λ 36
[mm]
Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38
[mm]
U-verdi
[W/m²K]
190 50 120 20 0,183
200 50 130 20 0,174
230 50 160 20 0,152
250 50 180 20 0,140
260 50 190 20 0,135
270 50 200 20 0,130
280 50 210 20 0,125
290 50 220 20 0,121
320 50 250 20 0,110
350 50 280 20 0,101
390 50 320 20 0,091
430 50 360 20 0,082
490 50 420 20 0,072

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.