U-verdi Flate TAK

U-verdi Flate TAK

STÅLPLATETAK MED PAROC LØSNING

Dette er en u- verdi tabell for oppbygning av Paroc steinull på undertak av stålplatetak. Tabellen er laget med Paroc takprodukter med tilhørende egenskaper. Det er viktig at denne tabellen ikke benyttes som referanse for isolasjonstykkelse hvis andre produkter enn det som er beskrevet skal brukes.

Beregninger er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon ihht beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi som igjen medfører at isolasjonstykkelsen må opp på hovedfallet i forhold til tykkelser oppgitt i tabellen under. Ved bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. I utgangspunktet kan overnevnte tykkelser opp mot u-verdi krav ikke brukes der man skal ha fall i isolasjonen. Dette bør beregnes for å finne en optimal løsning. ΔU - Vi har ikke iberegnet korreksjon for mekaniske festemidler ΔUf. Hvis det benyttes > 8 stk festemidler per m²av plasthylse + stift/skrue må det gjøres beregning for korreksjon ΔUf . Korreksjon må også gjøres ved bruk av gjennomgående skruer/stifter. Henvisning til SINTEF Byggforsk sin prosjektrapport 44, 2009.

- Beregninger er utført etter NS – EN ISO 6946, 2007.
- GLAVA AS har ikke prosjekteringsansvar og tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Følgende beregningsforutsetninger ligger til grunn:
Innvendig/ Utvendig overgangsmotstand Rsi+Rse= 0,14m²K/W
Rtettessjikt=0,03m²K/W
Rdiffusjonssperre=0,05m²K/W
λ Paroc underlagsplater (ULP)= 0,036W/mK
λ Paroc Takboard (ROB80) = 0,038W/mK

Forskriftskrav i TEK 10 er U-verdi 0,13 W/m²K, med minstekrav på 0,18W/m²K

Brannteknisk riktig isolering av kompakte tak, se relaterte saker på høyre side.

Komplett U-verdi oversikt last ned PDF

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse totalt 
mm
Nedre sjikt
Paroc ULP
λ 36 W/mK
mm
Midtre sjikt
Paroc ULP
λ 36 W/mK
mm
Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38 W/mK
mm
U-verdi
W/m²K
190 50 120 20 0,183
200 50 130 20 0,174
230 50 160 20 0,152
250 50 180 20 0,140
260 50 190 20 0,135
270 50 200 20 0,130
280 50 210 20 0,125
290 50 220 20 0,121
320 50 250 20 0,110
350 50 280 20 0,101
390 50 320 20 0,091
430 50 360 20 0,082
490 50 420 20 0,072