Tilleggsisolering av kompakte tak

Etterisolering gir mange fordeler, ikke minst økt verdi på bygningsmassen ved salg og utleie.

Start
beregning

1 Eksisterende isolasjon

2 Tilleggsisolasjon

  • *Ekstra kostnad (inkl. mva) pr m² takareal.
Uverdi før tilleggsiso.:
-
Uverdi etter tilleggsiso.:
-
1)
Årlig spart energi:
-
Årlig spart CO2-utslipp:
-
Årlig spart beløp:
-
2)
Tilbakebetalingstid:

Tid til investeringsbeløpet er tjent inn med gitt kalkulasjonsrente

?
-
Nåverdi tilleggsisolasjon:

Totalt spart beløp med gitt levetid og kalkulasjonsrente

?
Internrente investering:

Kalkulasjonsrenten som gir en nåverdi på null med gitt levetid

?
-
  • 1) U-verdikrav reviderte byggeforskrifter (TEK07/10): 0.13 W/m²K. Absolutt minstekrav byggeforskrift: 0.18 W/m²K.
    U-verdiene er beregnet etter ISO/FDIS 6946.
  • 2) Spart energi er beregnet ut fra graddagstall for gitt kommune.
Skriv ut