• Takkonstruksjoner

  Takkonstruksjoner

  Et lufttett sjikt i taket er avgjørende for å unngå luftlekkasjer. Her følger flere viktige råd for isolering av tak. 

  Generelt

  1. Det er viktig å få til et kontinuerlig lufttett sjikt i taket, slik at luftlekkasjer hindres og dermed reduserer faren for kondens.
  2. Takkonstruksjonen må forankres til veggen, som igjen er forankret til fundament, for å hindre at taket blåser av i sterk vind.
  3. Tre og andre råteutsatte materialer må ikke stenges inne mellom to damptette sjikt. Dette for å unngå mugg og råteskader.
  4. Å la isoleringen følge hele skråtaket er en god løsning som er lett å utføre.

   

  1. Damptette undertak må ha et ventilert luftsjikt på
   undersiden for at fuktighet skal kunne slippe ut.
  2. Takkonstruksjoner over oppvarmede rom må luftes både for å hindre at snø skal smelte (og fryse til is ved takutstikket) og for at fuktighet skal kunne tørke ut.
  3. Kombinert undertak og vindsperre, er et vind- og vanntett, men samtidig et dampåpent produkt som tillater at man kan isolere hele taksperren uten eget luftesjikt. Luftingen skjer mellom undertaket og taktekkingen. Produktet finnes både i rull- og plateformat.

   

  1. I takkonstruksjoner vil 2 - lags isolering ofte være hensiktsmessig. Ruller kan rulles ut kontinuerlig i f.eks. overgangen mellom skråvegg og hanebjelke.
  2. I takkonstruksjoner hvor det benyttes hanebjelke og knevegg kan isolasjonstykkelsen med fordel økes utover forskriftskravet uten at det stjeler bruksvolum.
  3. I enkelte tilfeller kan det være fordelaktig å flytte fuktsperresjiktet, slik at inntil en 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Dette for å redusere faren for at blant annet elektriker skal ødelegge/ perforere fuktsperren. OBS! Gjelder ikke bad.

   

  Kalde loft

  1. GLAVA® Takstolplate, som finnes både med og
   uten papir, har utskjæring for undergurten i takstolen, slik at man får et kontinuerlig isolasjonssjikt over bjelken/undergurten.
  2. GLAVA® Rafteplate benyttes innerst ved raftet. Platen er formskåret og belagt med impregnert kraftpapir som fungerer som vindbeskyttelse.
  3. Når det ikke benyttes Takstolplate bør første isolasjonslag ha samme tykkelse som høyden på undergurten/ bjelken. Deretter rulles neste isolasjonslag ut på tvers for å redusere faren for gjennomgående åpninger.
  4. Skal loftet benyttes til lagringsplass må det lektes opp til samme høyde som isolasjonstykkelsen, før gulvbord legges ut.

   

  1. Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet bør
   ha papir på overflaten for å redusere sjansen for konveksjon samt å hindre at kald luft får sirkulere /utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen.
  2. Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi at det legges en stripe (ca. 1 m) med f. eks. forhudningspapp over isolasjonen langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen.
  3. Uluftede loftsløsninger er forholdsvis nytt, men har vist seg som en god løsning. All lufting av taket skjer i taket. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri. Løsningen forutsetter at det brukes en kombinert undertak og vindsperre. Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger. Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen. Et godt montert undertak med tette skjøter og avslutninger vil bidra til takets lufttetthet.


  U-verdikrav TEK10 for tak
  Krav:
  ≤ 0,13 [W/m2K]
  Minstekrav
  ≤ 0,18 [W/m2K]
  Brann:
  Se forskrifter

  Kontakt oss

  GLAVA AS
  Nybråtveien 2
  Postboks F
  1801 Askim

  Tlf.: 69 81 84 00
  Faks: 69 81 84 78
  post@glava.no

  Copyright © GLAVA®

  Vis infobar
  Følg oss