• Brannisolering

Brannisolering

Når det gjelder brannisolering av skott, dekk og flytende gulv ombord på skip har GLAVA® et komplett sortiment med enten steinull fra Paroc eller ULTIMATE isolasjon fra Saint Gobain Isover. Sistnevnte er den nye generasjonen mineralull som i tillegg til gode brannegenskaper har meget lav vekt.

MED-B sertifikat

Sertifikatetene bekrefter at produktene tilfredstiller kravene i det europeiske direktivet ”Marine Equipment Directive 96/98EC, 98/85 EC module B”.

Alle våre mineralull produkter for skip er klassifisert som ubrennbare i henhold til IMO FTP Code Part 1. Belagte produkter er i tillegg klassifisert i henhold til IMO FTP Code Part 5.
Sertifikatene er utstedt av Det Norske Veritas og gjelder i alle land som har akseptert det ovennevnte EUdirektivet, dvs. de fleste land i Europa.

MED-D sertifikat

MED-D sertifikatene bekrefter at produsenten i tillegg til MED-B sertifikat har etablert et kvalitetssystem for produksjon og testing og at dette systemet er underlagt kontroll fra sertifiseringsorganet. Dette gir produsenten anledning til også å merke selve produktets embalasje med “skipsratt” merke.

Kontakt oss

GLAVA AS
Nybråtveien 2
Postboks F
1801 Askim

Tlf.: 69 81 84 00
Faks: 69 81 84 78
post@glava.no

storkolli4_pack3.jpg

Copyright © GLAVA®

Vis infobar
Følg oss