Isolering av rør

ARMAFLEX FOR LNG RØRANLEGG

Armaflex Kryogene system for flytende naturgass (LNG-anlegg) Naturgass transporters og lagres mest kostnadseffektivt når den avkjøles til en kondenseringstemperatur på -162°C. Volumet reduseres da med ca. 600 ganger av det i gassfasen.  Under transport og lagring må væsken holdes på denne temperaturen før den kommer til regassifiserings- terminalen hvor den oppvarmes og omdannes tilbake til væskeform. Denne kryogene prosessen krever effektive isolasjonssystemer slik at energitapet holdes så lavt som mulig.

Armaflex Cryogenic Systems er spesielt utviklet for bruk på rør, tanker og produksjonsanlegg for olje, gass og petrokjemisk industri. Armaflex Cryogenic Systems kan brukes i et temperaturområde fra -200 °C til +125 °C. Det indre laget med Armaflex LTD er en spesielt utviklet cellegummi av dien-terpolymer, som holder seg fleksibel ved lave temperaturer. Denne absorberer vibrasjoner og støtbevegelser, og reduserer risikoen for sprekkdannelser ved de ekstreme temperatursyklusene som kan oppstå.  De ytre lagene består av AF/Armaflex cellegummi som sikrer langtidsbeskyttelse med sin lukkede mikrocellestruktur, lave varmeledningsevne og sin høye vanndampdiffusjonsmotstand. Systemkomponenter som hver for seg sikrer mot kondens, fukt og energitap.
Så ved medietemperatur levere enn -50°C er det da typisk å legge 1 eller 2 lag med Armaflex LTD for så å avslutte med standard AF/Armaflex.
Beregninger kan utføres i on-line programmet IsoDim.