• Beregningsprogram – Teknisk isolering (IsoDim)

Beregningsprogram – Teknisk isolering (IsoDim)

GLAVA® sitt beregningsprogram IsoDim er et enkelt og praktisk hjelpemiddel for konsulenter, salgsledd, entreprenører, studenter og forskere.

Informasjon

IsoDim er det nye online programmet som erstatter det nedlastbare programmet GTI. IsoDim er et omfattende beregningsprogram for industri-, VVS- og kuldebransjen som tar for seg kondens-, termisk- og lydisolering av rør, kanaler, tanker eller flater. Varmetapsberegninger utføres etter ISO 12241 som er en europeisk standard med regler for å kalkulere termisk isolering av bygnings utstyr og industri installasjoner. Dette innebærer blant annet at brukeren nå må velge om rør/kanal/flate er vertikale eller horisontale når beregning utføres.

Om ønskelig beregner programmet årlig CO2-utslipp i modulene for varmetap og økonomi og viser i varmetapsmodulen spart CO2-utslipp sammenlignet med uisolert rør/kanal/flate. I økonomimodulen beregnes årlig CO2-utslipp for alle alternative tykkelser. Norsk standard NS-EN 12828 Varmesystemer i bygninger – Utforming av vannbaserte varmesystemer, setter krav til isolasjonstykkelse på vannbaserte varmeanlegg. Dette gjør det enklere å dimensjonere rett isolasjonstykkelse.

Ved beregning av energibesparelser i IsoDim brukes en årlig gjennomsnittstemperatur og et konstant spesifikt varmetap. Metoden er utviklet for å beregne isolerte besparelser på tekniske anlegg og ikke energibehov i bygninger.

Gå til IsoDim online >>

 

Nedlasting av gammel versjon

For å kunne bruke GTI trenger du en maskin som kjører Windows XP, Windows VistaWindows 7 eller Windows 8.

Klikk her for å laste ned versjon 5.08 av GTI

Når du klikker på lenken over får du et spørsmål om du ønsker å kjøre/lagre filen GTI Setup.exe. Dette er en pakket installasjonsfil som må kjøres for å installere programmet. Etter at programmet er installert vil det kjøre i demomodus. I demomodus er en rekke inndataverdier låst til faste verdier. For å låse opp programmet må du fylle ut registreringsskjemaet (se link nederst på denne siden). Du vil da få tilsendt en kode som åpner programmet.
Fyll ut registreringsskjema

Kontakt oss

GLAVA AS
Nybråtveien 2
Postboks F
1801 Askim

Tlf.: 69 81 84 00
Faks: 69 81 84 78
post@glava.no

storkolli4_pack3.jpg

Copyright © GLAVA®

Vis infobar
Følg oss