AKTUELT

Det er gode grunner til å gjøre boligen din bedre isolert: Du vil få lavere energibruk og dermed lavere strømutgifter. Ikke minst vil en godt isolert bolig gi bedre komfort og inneklima. BYGG

Etterisolering lønner seg

Etterisolering av vegger, tak, vinduer og loft kan gi store utslag for energibruken i boligen din. Se hva du kan gjøre for å spare energi. 

Nye krav forsikrer at ventilasjonskanaler monteres slik at det ikke er fare for spredning og røykutvikling i kanalnettet. GLAVA® har produkter som er tilpasset de nye kravene. TEKNISK ISOLERING

I bresjen for å informere om brannkrav

I 2014 ble det innført nye krav om brannisolering av ventilasjonskanaler i bygg. Regelverket har betydning for deg som entreprenør, rådgivende konsulent og utførende håndverker.

Play Ny krav til standard sikrer at ventilasjonskanaler monteres slik at det ikke er fare for spredning og røykutvikling i kanalnettet. GLAVA® har produkter tilpasset de nye kravene. TEKNISK ISOLERING

Krav til brannisolering i ventilasjonskanaler

Fra 1. januar 2014 ble det innført nye krav til standard for brannisolering av ventilasjonskanaler i bygg. Den nye standarden får betydning for deg som entreprenør, rådgivende konsulent og utførende håndverker.