close-pop-up.svg

Produksjon av gipsplater hos Gyproc

Gyproc arbeider strukturert med miljøledelse og i alle produksjons-prosesser. I hele prosessen tilstreber vi å minimere spill, energiforbruk og utslipp.

Produksjonen av Gyproc gipsplater begynner med at returgips og naturgips inngår i en kalsineringsprosess. Råstoffet herfra inngår i en prosess hvor gips, vann og tilsetninger blandes til en tyktflytende gipsmasse. Gipsmassen sendes deretter ut på et transportbånd hvor den formes mellom resirkulert kartong til ønsket bredde, tykkelse og kvalitet.

Platene sendes videre på et langt transportbånd og tørkes langsomt i en ovn. Til slutt kontrolleres kvaliteten og deretter kappes platene i bestilte dimensjoner. 

Gjennom hele prosessen fokuserer vi på å minimere spill, energiforbruk og utslipp. 

Mindre energi, vann og CO2-emisjon 

Mye av energiforbruket i produksjonen av gipsplater går til oppvarming. Derfor arbeider vi målrettet med å forbedre gjenvinning av spillvarme som anvendes i våre produksjonsprosesser. 

Det er vårt mål på litt lengre sikt å bli i stand til å gjenvinne spillvarmen i alle prosesser slik at vi kan redusere energiforbruket ytterligere. 

Miljøstyring sikrer resultater 

Gyproc arbeider strukturert med miljøledelse etter ISO 14001. Det betyr at vi som bedrift har forpliktet oss til å følge en grønn linje som bl.a. sikrer fokus på miljøet i alle våre produksjonsprosesser, og at spill minimeres. 

Det innebærer også at hensyn til kunder, myndigheter og andre interessenters krav i forhold til miljø tas seriøst og er en naturlig del av Gyprocs strategi og målsetninger. 

Fleksibel produksjon 

Gyprocs fleksible produksjonsanlegg gir store ressursbesparelser – og er en vesentlig faktor for både økonomi og miljø. Plater som er produsert etter riktige mål og spesifikasjoner til konkrete oppgaver, gir mindre spill i produksjonen og på byggeplassen. 

Dokumentasjon 

Under menyknappen Dokumentasjon kan du hente produktinformasjon, miljøinformasjon, sertifikater og mye mer. 

Bygg lysthuset ditt selv

Lysthuset er tilbake i norske hager! Bygg deg et lysthus som ikke må sikres i vindhardt vær, men står grunnstøtt mens du kan slappe av i en behagelig sofa, med levende lys og godt selskap.

Miljø og bærekraft

Det er fortsatt brikker som må på plass for en grønnere byggebransje

Det er potensial for å kutte CO2 i mange ledd innen byggebransjen. Derfor er det behov for nye løsninger i alle deler av verdikjeden.

Leca-kuler på hvit bakgrunn
Miljø og bærekraft

Biprodukter fra glassull får nytt liv i LECA®

Biprodukter fra Glavas glassullproduksjon brukes i produksjon av LECA® LWA.