close-pop-up.svg

Konkurransefortrinn i det grønne skiftet

– Elektrifiseringen av Gyproc er et eksempel på hvordan industrien kan få til et grønt skifte der vi ivaretar og trygger arbeidsplasser, mener statsråd Henrik Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim gleder seg over Gyprocs planer for verdens første helelektriske gipsplatefabrikk.

– Det er veldig gøy at vi kan være først i verden med denne typen klimateknologi i Fredrikstad og Norge. Det gir oss et konkurransefortrinn i det grønne skiftet, sier Asheim, som onsdag besøkte fabrikken sammen med stortingsrepresentant Tage Pettersen og en rekke lokale Høyre-politikere.

– Det er veldig gøy at vi kan være først i verden med denne typen klimateknologi i Fredrikstad og Norge. Det gir oss et konkurransefortrinn i det grønne skiftet, sier Asheim

Der fortalte administrerende direktør Lars Gaustad og fabrikksjef Bjørn Olsen om hvordan de skal kutte det årlige CO2-utslippet med 23 000 tonn – tilsvarende utslippet fra nesten alle bensinbilene i Fredrikstad – gjennom et prosjekt som nylig ble tildelt Fornybarprisen.

Reduksjonen kommer av at Gyproc bytter ut LNG-gass med strøm, som første gipsplateprodusent i verden. Samtidig reduserer energiforbruket med en tredjedel, og kapasiteten på anlegget økes kraftig.

Eksportvare

– Vi forventer jo at dette ikke bare trygger arbeidsplasser, men styrker oss – også i konkurransen med utenlandske aktører. Gipsplatene vi produserer fra nyåret 2023 vil være helt unike på grunn av sitt lave CO2-avtrykk, sier Gaustad.

Elektrifiseringen ble før sommeren tildelt 71 millioner kroner i støtte fra Enova, med begrunnelsen at dette kan bli en «gamechanger» for global gipsplateproduksjon. Et team fra Glavagruppen og Gyprocs franske eierkonsern, Saint-Gobain, står klare for å ta med seg erfaringene fra prosjektet til sine øvrige 70 gipsplatefabrikker.

Gaustad forventer at også konkurrentene blir nødt til å gjøre noe, siden både norske myndigheter og EU varsler strengere miljøkrav i byggeprosjekter. Forslag som en egen klima-TEK vil føre til at entreprenørene må gå nøye gjennom hvilke produkter de velger.

Spørsmål om strøm

Etter en kort orientering om prosjektet fikk Asheim og de andre se nærmere på produksjonslinjen og mer innblikk i hvilke ombygginger som kreves. Det skjer samtidig som anlegget holdes i full drift – og skal være ferdig på nyrået 2023.

– Det er veldig nyttig at politikerne kommer hit og kan se hvordan industrien fungerer i praksis. Det gir dem en bedre forståelse av hvordan rammebetingelsene de setter påvirker oss, for eksempel er det tydelig i prosjektet vårt hvor kritisk det er med stabil strømtilførsel. Både at vi har nok, og at den kommer fram. Dette vil gjelde stadig flere bedrifter som skal elektrifiseres, sier Gaustad, som fikk umiddelbar respons fra statsråden:

– Vi må sikre nok energi til at vi får gjennomført denne typen prosjekter. 

Miljø og bærekraft

Vil støtte verdens første helelektriske gipsplatefabrikk ved å holde kraftprisen nede

På besøk i Fredrikstad lot Senterpartiet seg imponere over hvordan Gyproc kutter CO2-utslipp og styrker konkurransekraften.

Miljø og bærekraft

Vil ha enorm betydning for klimamålene til Fredrikstad

Arbeiderpartiet vil prioritere strøm til elektrifisering av industrien, og mener Gyprocs CO2-kutt er et godt eksempel på hvilken betydning det kan ha.

Miljø og bærekraft

Resirkulert gips gir gode miljøtall

Gipsplater fra Gyproc inneholder inntil 20 prosent resirkulert gips. Dette gir gode miljøtall sammenlignet med andre gipsprodusenter.