close-pop-up.svg

Stille og rolig i svømmehallen?

Lyddoktor Halvor Berg foran et stort basseng
I svømmehaller er det ofte dårlig akustikk og temmelig høyt støynivå. Det sliter på både besøkende og de som arbeider der.

 

– For at lydnivået ikke skal bli fullstendig utmattende for både ansatte og besøkende må vi tenke på akustikken. Det er alltid harde flater i en svømmehall, fliser og glass, og det gir kolossalt med etterklang.  Å være i støyende omgivelser tærer på overskuddet og er rett og slett ikke bra for helsa, sier Glavas lyddoktor Halvor Berg.

Heldekkende himling og veggabsorbenter

Men han har også løsningene som bidrar til å dempe støyen når vi svømmer, har det gøy og hygger oss i en svømmehall.

– Heldekkende himling og veggabsorbenter demper lydnivået betydelig. Du får redusert etterklangstid som gjør at lyden «lever» mye kortere, og du slipper hele tiden å overdøve lyd som allerede er i rommet. Du kan snakke lavere, og mottakeren hører lettere hva du sier, forteller Halvor.

Nye svømmehaller har krav som gjør at det må monteres lydabsorbenter, og svømmehaller skal også ta hensyn til universell utforming der hørsel er på lik linje med f.eks. bevegelseshemning

Halvor Berg håndhilser på en representant fra svømmehallen.
Lyddoktor Halvor Berg og en representant fra svømmehallen.

Gjør det skikkelig med en gang!

– Ofte vegrer de som eier svømmehallene seg mot å montere akustiske løsninger pga. fuktighet og luftklima og fare for korrosjon. Men det finnes produkter i dag som helt fint klarer det tøffe miljøet. Ikke er det så dyrt heller. Sammenlignet med andre ting i lokalet, er akustikktiltak en svært liten budsjettpost – og det er alltid lurt å gjøre det skikkelig med en gang. Lyddempende tiltak i etterkant blir både mer omfattende og dyrere, sier Halvor Berg.

Lyddoktor Halvor Berg smiler til kamera
Lyd og akustikk

Få gode lydforhold på kontoret

I et åpent kontorlandskap i en gammel bygård i Oslo var de ansatte plaget med støy og dårlig akustikk. Med disse enkle grepene ble innemiljøet forbedret.

Glavas lyddoktor Halvor Berg smiler til kamera
Lyd og akustikk

Lyd og akustikk i kulturhus

Lyd og akustikk er ekstra viktig for de som driver med musikk, dans og teater. I et stort kulturhus har ulike rom unike lydbehov.

Bilde av Gjermund Julnes som lener seg på et gelender og smiler til kamera
Lyd og akustikk

Dempet støyen og fikk roen tilbake på ny skole

Tidligere ble skolens elever og ansatte slitne av å være på jobb og skole på grunn av støy i lokalene på Steinkjer skole. Akustikken ble tatt på alvor i nytt skolebygg.