AKUSTIKK / HIMLINGER

Bygge med himlinger

Himlingen har en viktig funksjon, spesielt i åpne kontorlandskap, klasserom, auditorier og idrettshaller, der god lyd og optimal romakustikk har stor betydning for bruken av rommet.

Å se og høre godt er avgjørende for å prestere – enten det er på arbeidsplassen, i skolen, i andre offentlige bygg eller arenaer der mennesker skal fungere i fellesskap. Støy og dårlig akustikk kan virke forstyrrende og plagsomt. Å velge høykvalitetsprodukter for akustisk regulering og støydemping, er derfor en god investering for å konstruere funksjonelle lokaler.

Romakustikken
 skal sikre tilfredsstillende lydforhold og god taleforståelse. Kravene til romakustiske forhold er ulike for ulike typer rom og bruksformål.

Les mer: Hold støyplagene borte

Fritthengende absorbent, Ecophon.

Fritthengende absorbent, Ecophon.

Akustisk behandling utføres som tradisjonell nedforet himling, eller fritthengende absorbent. I mange sammenhenger har himlingene begge funksjonene, som dekke og oppheng, og akustisk elemement. Det gjeler særlig for kontorlokaler.

I noen tilfeller bygges himlinger kun for å regulere akustikken i rommet, og er gjerne utformet som et designelement, slik vi ser på kjøpesentre eller i utstillingsrom. God akustikk er særlig avgjørende i skoler og klasserom, auditorier, museer, utstillingshaller og idrettshaller. Det legges stadig større vekt på design, slik at himlingen står i stil med et valgt uttrykk.

Nedforede systemhimlinger har i tillegg en viktig funksjon for å skjule overliggende tekniske løsninger som ventilasjon og elektriske føringer, og for bæring av lyd og lys.

– Det er hovedsaklig tre viktige grunner til at vi bruker systemhimlinger i bygg. Himlinger har oppstått som et produkt for å dekke under og skjule tekniske systemer, kabelbroer og ventialsjonsanlegg som ofte legges i taket, forklarer Hans Kristian Olsen, markedssjef himlinger i GLAVA®.

Ecophon systemhimling

Ecophon systemhimling

– Dette er himlingsystemer som gjør det mulig å plukke ned enkeltplater når det er behov for vedlikehold og inspeksjon av systemene. Det lar seg ikke gjøre der det eksempelvis bygges med gips.

Himlinger har dessuten en viktig funksjon som bæring av innfelt lys- og lydsystemer. 
– Her innfrir vi stadig arkitektenes nye ønsker og krav til utforming og design.  
GLAVA® leverer produkter fra Ecophon som er tilpasset ulike bruksområder. 
Les mer om Ecophon-systemer
Les mer om GLAVA®-systemer

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.