AKUSTIKK / HIMLINGER

Stemmer i: Elevene på Ekeberg skole får mer ro til å konsentrere seg og hører beskjeder fra læreren takket være god akustikk i det nye bygget.

God akustikk gir bedre læring i skolen

Med en himlingstype skreddersydd for skoler, opplever lærerne på Ekeberg skole i Oslo at akustikken fungerer godt. Oppgraderingen har gitt bedre forhold for undervisning og gruppearbeid i klasserommet.  

– Akustikken er viktig for undervisningen for å gi god arbeidsro for elevene, og for å sikre at beskjeder kan gis med "vanlig" stemme. Det er også et poeng at lydene dempes når elevene skal samarbeide, slik at unødvendig lyd ikke kastes fram og tilbake, sier assisterende rektor Peter Fossland ved Ekeberg skole. 

Akustikken er viktig for undervisningen både for å kunne sørge for god arbeidsro for elevene, og for å sikre at beskjeder kan gis med "vanlig" stemme.
Petter Fossland, assisterende rektor Ekeberg skole 

Under oppgradering av Ekeberg skole ble det valgt en himling som ivaretar de særskilte behovene i et undervisningsmiljø.

Under oppgradering av Ekeberg skole ble det valgt en himling som ivaretar de særskilte behovene i et undervisningsmiljø.

Himling fra GLAVA®
Skolen var nylig gjennom en omfattende utbygging og rehabilitering under ledelse av Asker Entreprenør. Allerede under prosjekteringen tok HRTB Arkitekter kontakt med GLAVA®, fordi de ønsket en type himling som ivaretar de særskilte behovene i et undervisningsmiljø.

Prosjekteringsrådgiver Halvor Berg i GLAVA® forteller at valget dermed falt på himlingstypen Ecophon Master Rigid som ble montert av Levante Innredninger AS.

 – Ecophon Master Rigid er svært god akustisk sett, og gjør at vi klarer de tøffe lydkravene som gjelder for norske skoler. De har dessuten forsterket overflate og løsninger som låser platene slik at elevene ikke kommer til over himlingen, sier Halvor Berg.

Assisterende rektor Peter Fossland ved Ekeberg skole.

Assisterende rektor Peter Fossland ved Ekeberg skole.

Lærerne opplever akustikken som tilfredsstillende. Stemmen når fram i klasserommet når beskjeder gis. 


– Enkelt å lage god arbeidsro
For GLAVA® er akustikk i skoler en kjent utfordring. Mange av dagens skolebygg stammer fra en tid da dette var lite på agendaen, men også nybygg lider av at planleggere og utbyggere mangler kompetanse på hva som gjør et rom egnet for undervisning.

Under Bygg Reis Deg på Lillestrøm i oktober 2015 arrangerte GLAVA® derfor et eget seminar om hvordan lyd og akustikk påvirker læring i skolen. På Ekeberg er assisterende rektor Peter Fossland godt fornøyd med den nye læringshverdagen.

–  Lærerne opplever akustikken som tilfredsstillende. Stemmen når fram i klasserommet når beskjeder gis, og det er også enkelt å skape god arbeidsro i rommet når elevene får snakke lavt sammen, sier Fossland.