Glava Isolasjon ble tidlig invitert inn i planleggingen av Geolab for å gi råd om hvordan Norsk Bergverksmuseum best kan sikre god akustikk og trivsel for de som skal bruke den nye møteplassen. AKUSTIKK / HIMLINGER

Glava Isolasjon ble tidlig invitert inn i planleggingen av Geolab for å gi råd om hvordan Norsk Bergverksmuseum best kan sikre god akustikk og trivsel for de som skal bruke den nye møteplassen.

Bygger for god akustikk på Norsk Bergverksmuseum

Det finnes nok av rom hvor brukerne må innrette seg etter byggets akustiske begrensninger. I nye Geolab på Kongsberg gjør de det motsatt.

Prosjektleder Marius Kvernstad i Modulvegger AS, er godt fornøyd med samarbeidet med GLAVA®. – I første omgang monterer vi himlingen som er avgjørende for akustikken, etterhvert må vi vurdere om det også er behov for veggabsorbenter.

Prosjektleder Marius Kvernstad i Modulvegger AS, er godt fornøyd med samarbeidet med GLAVA®. – I første omgang monterer vi himlingen som er avgjørende for akustikken, etterhvert må vi vurdere om det også er behov for veggabsorbenter.

Historien sitter bokstavelig talt i veggene i det gamle slighuset på Norsk Bergverksmuseum. Bygget av gammelt gruveslam, såkalt slaggstein, står det fredede bygget støtt langs Numedalslågens bredde. Innsiden er i ferd med å få en real make-over. Sommeren 2020 flytter nemlig Geolab inn, Bergverksmuseets nyeste satsning rettet mot ungdom.

Savner et aktivt møtested

– Da besøkstallene til museet begynte å synke, ble det nødvendig for oss å ta noen grep. Vi så at publikums forventninger til hva et museum skal være har endret seg. Vi kan ikke lenger tilby passive utstillinger, vi må også være en møteplass, et sted for dialog og formidling, forklarer Ida Anderson Notvik, prosjektleder for museets omstillingsprosess.

– Vi stilte oss spørsmålet – hva er det vi er gode på her? Svaret er geologi og historien om jorda vår, men vi må formidle kunnskapen på en måte som oppleves relevant. Hvis historien skal leve videre må vi engasjere nye målgrupper, og være aktuelle på deres premisser.

En omfattende innsiktsfase avdekket at spesielt ungdom i alderen 13-16 år savnet et lavterskeltilbud, et sted de kunne stikke innom mellom skole og trening. Et sted å gjøre lekser, spise, møte venner eller bare være.

Geolaben blir derfor en aktivitets- og læringsarena for barn og ungdom, som skal stimulere til nysgjerrighet, aktivitet og interaksjon.

LES OGSÅ: Skolen fikk roen tilbake med støydemping

Koordinator Mariella Sølberg Yakubu (t.v.) og prosjektleder Ida Anderson Notvik fra Norsk Bergverksmuseum gleder seg til å åpne Geolab for ungdom. – Vi kan ikke lenger sitte stille og vente på at publikum skal komme til oss, vi må videreutvikle museet i takt med de som skal bruke det, sier Ida.

Koordinator Mariella Sølberg Yakubu (t.v.) og prosjektleder Ida Anderson Notvik fra Norsk Bergverksmuseum gleder seg til å åpne Geolab for ungdom. – Vi kan ikke lenger sitte stille og vente på at publikum skal komme til oss, vi må videreutvikle museet i takt med de som skal bruke det, sier Ida.

Ulike aktiviteter stiller strenge krav til god akustikk


Mariella Sølberg Yakubu er nyansatt koordinator for Geolab og vil være ansvarlig for aktivitetstilbudet.

– Vi utvikler Geolab i samarbeid med målgruppen. Det blir et rom med svært mange funksjoner. En buldrevegg så de kan være fysisk aktive, et studieområde så de kan gjøre lekser, egne soner for de som bare vil slappe av, en scene, ulike sittegrupper, mulighet for filmfremvisning, og ikke minst en kjøkkenkrok så de kan få seg noe å spise.

I tillegg skal det selvsagt gjøres plass til interaktive utstillinger, workshops og eksperimenter.

Når så mange ulike aktiviteter skal samles i et rom på 200 m2, stiller det nødvendigvis høye krav til akustikk og støyreduksjon. 

– Geolab er et komplekst rom med mange ulike bruksområder og dertil støynivå. Utfordringen har vært å få plass til alle de ulike aktivitetene uten at det skal gå på kompromiss med lyd, lys og luft, sier GLAVAs konseptutvikler og lyddoktor Halvor Berg. 

GLAVA® ble invitert inn i prosjektet i en tidlig fase, og har bidratt med rådgivning og tekniske løsninger som sikrer god akustikk.

GLAVA® hjalp oss å planlegge godt fra start slik at vi har hatt lydhensynet med oss når vi har planlagt hvilke elementer vi skal ha med inn og hvor de skal plasseres
Ida Anderson Notvik, prosjektleder for museets omstillingsprosess

GLAVAs Ecophon Focus DG himling er enkel å montere. Himlingsplatene er bevisst holdt mørke for å bidra til museets ønske om å skape en rolig og hulelignende stemning.

GLAVAs Ecophon Focus DG himling er enkel å montere. Himlingsplatene er bevisst holdt mørke for å bidra til museets ønske om å skape en rolig og hulelignende stemning.

Heldekkende himling

I første omgang monteres det en Ecophon Fokus DG himling med farget opphengsystem i hele taket. En slik heldekkende himling er første bud for gode lydforhold.

– Dette er et veldig realt system som er enkelt å jobbe med, sier Marius Kvernstad, prosjektleder i Modulvegger AS. 

Bedriften har fått oppdraget med å montere himlingen, et oppdrag som tar omlag ei ukes tid og krever to mann.

– I dette prosjektet har samarbeidet fungert veldig godt. Vi har fulgt korrespondansen mellom GLAVA® og museet hele veien og har derfor fått god forståelse for konseptet og aktuelle utfordringer, sier Kvernstad.

Materialer og plassering er ikke tilfeldig

Hensynet til akustikk er gjennomgående. Etterhvert skal det legges idrettsgulv, en liten tribune skal få lydabsorberende sider og de ulike aktivitetssonene er planlagt plassert slik at de ikke overdøver hverandre.

– Målet her har vært å skape et lydmiljø som gjør at man automatisk roer litt ned og demper stemmen når man kommer inn. Så må vi vurdere om det er behov for ytterligere tiltak etterhvert, sier Halvor.

Akustikken blir ofte glemt i starten

– Ved å gå i dialog med brukerne og involvere oss tidlig i prosessen, slik Norsk Bergverksmuseum har gjort, er forholdene lagt godt til rette for å lykkes, sier Halvor.

– Vi ser altfor ofte at akustikk blir tenkt på for sent, da ender man opp med nødløsninger og rom som ikke virker optimalt. Her har vi fått bidra fra start til slutt og samarbeidet godt med arkitektene underveis. 


Vi har følt oss godt ivaretatt og trygge på at GLAVA® har hatt den nødvendige kompetansen for å gjøre dette til et rom som fungerer. Samarbeidet vårt har fungert veldig bra.
Ida Anderson Notvik, prosjektleder for museets omstillingsprosess

Mariella utdyper;

– Det er også viktig å planlegge for fremtiden. Det vi lager nå er ikke nødvendigvis det som fungerer for neste generasjon. Sammen med GLAVA® har vi kommet frem til gode og fleksible løsninger som kan endre seg i takt med brukerne.

Slik skal Geolab bli. Tegning: Florencia Henríquez/Norsk Bergverskmuseum

Slik skal Geolab bli. Tegning: Florencia Henríquez/Norsk Bergverskmuseum

FAKTA:

  • Prosjekt: Norsk Bergverksmuseum - Geolab

  • Sted: Kongsberg 

  • Byggherre: Norsk Bergverksmuseum

  • Entreprenør: Modulvegger AS


Leveranse Glava Isolasjon