AKUSTIKK / HIMLINGER

Hold støyplagene borte

Å se og høre godt er avgjørende for å prestere – enten det er på arbeidsplassen, i skolen, offentlige bygg eller andre arenaer der mennesker skal fungere i fellesskap.

Støy og dårlig akustikk kan virke forstyrrende og plagsomt. Å velge høykvalitetsprodukter for akustisk regulering og støydemping, er derfor en god investering for å konstruere funksjonelle lokaler.

GLAVA® leverer produkter fra Ecophon som er tilpasset ulike bruksområder.

God lydabsorpsjon er nødvendig i nesten alle områder i et kontorbygg, men lydlekkasjer mellom ulike rom er også av betydning. Mange kombinasjonsløsninger for akustikk/ lydisolasjon i nedforede himlinger er ofte ikke gode nok for et optimalt resultat. Planlegging av rommenes plassering i forhold til hverandre er i denne sammenheng meget viktig.

For å oppnå gode løsninger for en læresituasjon er det viktig å kjenne til alle parametere som gjelder for et optimalt resultat. Det er ikke tilstrekkelig å velge et produkt ut i fra dataene for etterklangstid. Lydtrykk, montasjemetode, plassering og riktige mengder materialer er like viktig. Det må også tas hensyn til mekanisk påvirkning og lysforhold.

Når det gjelder arealer med hygienekrav, som svømmehaller, storkjøkken, helseinstitusjoner osv, er det ekstra viktig å være nøye med å velge riktig produkt til riktig anvendelse. Ecophon har, mer enn noen andre, lagt ned betydelige ressurser i å forske seg frem til troverdige miljømerkede produkter som står for det de lover blant annet knyttet til rengjøringsprosedyrer.

Når gymsaler og idrettshaller skal planlegges, snakker vi om bygg som skal huse aktivitet med særdeles høyt lydnivå. Selv ikke lydabsorberende produkter med stor mekanisk motstand tåler hva som helst – selv perforerte stålkassetter kan bli like maltrakterte etter en tid som sterke, belagte glassullplater. I mange tilfeller kan det være nødvendig med ekstra beskyttelse i soner der det foregår ballspill eller lignende.

Før generell prosjektering påbegynnes, bør du få klarhet i hva slags produkter for akustikk og lydforhold det er behov for, hvilke produkter som er tilgjengelig, hva de tåler og hva du på et tidlig stadium i prosessen må ta hensyn til.

Råd og forslag

GLAVAs himlingsavdeling bidrar med råd og løsningsforslag for ulike bruksområder, og deltar gjerne som rådgiver i prosjekteringsmøter og beskrivelsesprosesser for å sikre valg av riktige løsninger.

GLAVA® tilrettelegger med tabeller og dataprogrammer for masseberegninger, og sørger for at produktdatablad og sertifikater er tilgjengelige.

Spør oss før du setter i gang!

Hør radioreklame

Under finner du link til tre radioreklamer om temaet.

Skole

Kontor

Storkjøkken