Halvor Berg, konseptutvikler og lyddoktor i GLAVA® AKUSTIKK / HIMLINGER

Hos Riis Bilglass er det gjennomført lydmålinger for å identifisere støyproblemet som de ansatte opplever i lokalene. Halvor Berg, konseptutvikler og lyddoktor for GLAVA® tester dagens forhold for å finne fram til hvilke akustiske produkter som kan dempe støyen. Foto: www.gudim.no

Plaget med støy på arbeidsplassen?

Mange er plaget med mye støy og dårlig akustikk på jobben; i åpne kontorlandskap, verkstedhaller og klasserom. Uønsket lyd kan dempes med enkle tiltak for å få et behagelig og godt arbeidsmiljø.

– Begrepet «støy» er egentlig litt misforstått. Mange tror at støy handler om lydnivå, men definisjonen er kort og godt «uønsket lyd». På en rockekonsert spilles det høyt, og publikum koser seg. Men prøv å sitte i et møterom sammen med en sliten, surrende projektor, illustrerer Halvor Berg, konseptutvikler for himlinger i GLAVA®.

Få en innføring i romakustikk 

Begrepet «støy» er egentlig litt misforstått. Mange tror at støy handler om lydnivå, men definisjonen er kort og godt «uønsket lyd».
Halvor Berg, distriktsansvarlig for himlinger i GLAVA®


HVA ER STØY?

 • Støy er definert som uønsket lyd. Det deles gjerne i to varianter: Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg og lignende, og skadelig støy, fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).
 • Støynivå måles i desibel (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i omlag 80 dB.
 • Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Dette gjelder også i hvilken grad støy påvirker arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Kilde: Arbeidstilsynet

Uten et sted å gjøre av lyden kan du tenke deg hvordan det ble til slutt. Folk ble helt utslitt av å være omgitt av mye støy. 
Halvor Berg, distriktsansvarlig for himlinger i GLAVA® 

Hos AutoXL i Skien har de ansatte i verkstedhallen fått en mye bedre arbeidshverdag etter at de la lydisolerende plater i taket. 

Hos AutoXL i Skien har de ansatte i verkstedhallen fått en mye bedre arbeidshverdag etter at de la lydisolerende plater i taket. 

Plagsomme lyder på helsa løs

Berg peker på at det er mange forhold i et rom som kan gjøre uønskede lyder ekstra plagsomme. Som et eksempel på hvor plagsom støy kan være, viser Berg til et bilverksted i Skien. Verkstedet hadde en stor hall med 20 bilplasser, hvor mekanikerne jobbet med alt fra trykkluft til slegger.

Les hele saken om verkstedet som fikk bedre arbeidsmiljø 

– Uten et sted å gjøre av lyden kan du tenke deg hvordan det ble til slutt. Folk ble helt utslitt av å være omgitt av mye støy. Å gjøre tiltak her var rett og slett et nødvendig HMS-tiltak, fastslår han.

Roping oppstår på grunn av dårlig akustikk

Det er likevel ikke bare i verksteder du trenger lyddemping. I alle rom hvor folk snakker sammen oppstår det nemlig et annet problem: Vi vil snakke stadig høyere for å bli hørt når omgivelsene støyer. Et klassisk eksempel er restauranter, hvor kvelden begynner rolig, men til slutt sitter dere og roper over bordet.

I tillegg kjenner nok mange seg igjen i det støyende kontorlandskapet, der halvparten av de ansatte sitter med støydempende hodetelefoner. For at et landskap skal fungere, må både nivået og spredningen av lyd reduseres.

Mye bruk av hodetelefoner sier noe om at det er for mye støy. Dessverre er det mange kontorlandskap hvor du må gå til et stillerom for å konsentrere deg. Du merker det umiddelbart, rent fysisk på kroppen, bare du går gjennom en dør fra et dårlig akustisk miljø til et annet, sier han. 

Det er krav om å ta hensyn til universell utforming, og arbeidsgivere plikter å tilrettelegge for nedsatt funksjonsevne. Det mest synlige tiltaket er ramper og heiser, men universell utforming gjelder like mye for hørselshemmede.

Les mer om: Bygge med himlinger 

AKUSTISK REGULERING

Vi skiller gjerne mellom to forhold når vi snakker om støydemping og akustisk regulering . I undervisningslokaler (klasserom og auditorier), konferansesaler, møterom, kontorlokaler og andre steder hvor det skal foregå en eller annen form for kommunikasjon mellom mennesker, er det viktig at de akustiske forholdene er tilpasset bruken av lokalene. Vi vil gjerne ha andre akustiske forhold i et øvingsrom for musikk enn i et rom for fremføring av musikk. Vi må likeledes ha en anderledes behandling av et stort auditorium enn et lite klasserom. Med effektive absorbenter kan du faktisk risikere at rommet blir for mye dempet. Derfor må vi beregne, eller måle oss frem til, riktig mengde absorbenter og riktig plassering i forhold til bruksformålene. Dette kaller vi akustisk regulering

Det er ikke alltid ønskelig å fjerne all lyd. GLAVA® har lang erfaring med å skape et godt lydmiljø for auditorier, kinoer og klasserom, hvor vi vil ha mest mulig spredning, mens klangen skal begrenses. 

I verkstedhaller er det mye bruk støyende maskiner. Enkle løsninger for lydabsorbering gir bedre HMS.

I verkstedhaller er det mye bruk støyende maskiner. Enkle løsninger for lydabsorbering gir bedre HMS.

Finn ut hvor lyden kommer fra

Selv om det ikke finnes én endelig fasit for støyproblemer som kan brukes på alle rom, er det mulig å ta enkle grep for å redusere støyen. Det handler om å finne ut hvor lyden kommer fra, hvor den går, og hva som kan gjøres med den.

– For de fleste er det viktigste en lydabsorberende himling, som alltid er et godt utgangspunkt. Du kan også montere plater på vegger og andre harde overflater. Resultatet blir et mer komfortabelt lydmiljø, uansett om du jobber på et mekanisk verksted eller i et kontorlandskap, sier Berg. 

Les mer om: God akustikk gir bedre læring i skolen 


STØY KAN:

 • påvirke hjerte og karsystemet.
 • gi høyere blodtrykk.
 • bidra til muskelspenninger, fordøyelsesbesvær m.m.
 • påvirke ufødte barn.
 • bidra til stress, selv når lydnivået er relativt lavt.
 • virke irriterende, trettende og redusere konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten.

  Enkle GLAVA® himlingsplater kan skape fred i verkstededhaller, klasserom og åpne landskap. 

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.