Lys og lyd er viktig for arbeidsforholdene i et bygg. AKUSTIKK / HIMLINGER

Bygg godt miljø: Det er ikke alle som er klar over hvor mye gode lys- og lydforhold har å si for arbeidsforholdene i et bygg.

Se opp for bedre løsninger

Det er mye å se opp for når et bygg skal planlegges. Det gjelder særlig for valg av himlingsløsninger – et valg som har mye å si for de som skal bruke bygget.

Bygg med himlinger som gir gode lys- og lydforhold. Dårlig lys og lyd i et rom gjør at kroppen anstrenger seg.

Bygg med himlinger som gir gode lys- og lydforhold. Dårlig lys og lyd i et rom gjør at kroppen anstrenger seg.

Dårlige lys- og lydforhold i et rom gjør at kroppen anstrenger seg fordi den blir bevisst på forhold den vanligvis ikke legger merke til. Når kroppen anstrenger seg reagerer den ved å bli stresset. Det økte stressnivået fører til sykdom, som ikke bare er farlig, men som også gjør bygget mindre attraktivt for de som bruker det. Det er derfor viktig og god økonomi å se opp for dårlige løsninger når du skal bygge nytt. 

Det er ikke alle som er klar over hvor mye gode lys- og lydforhold har å si for et bygg. Derfor ender mange opp med minimumsløsninger som akkurat oppfyller kravene, men ikke så mye mer.

I et klasserom er det viktig at støy og uønsket lyd dempes, og at stemmen bærer.

I et klasserom er det viktig at støy og uønsket lyd dempes, og at stemmen bærer.

Stor betydning

Det er ikke alle som er klar over hvor mye gode lys- og lydforhold har å si for et bygg. Derfor ender mange opp med minimumsløsninger som akkurat oppfyller kravene, men ikke så mye mer.

Hvor godt et bygg presterer har stor betydning for hvordan det brukes. Bygger du for eksempel en skole, skal barna ha best mulige forhold for å lære. Bygger du et sykehus, skal pasientene ha best mulige forhold for å bli friske. Bygger du et kontorbygg, skal forholdene være godt tilrettelagt, slik at de ansatte kan gjøre en best mulig jobb. Det er din jobb å være bevisst på hva du bygger, hvem du bygger for og hvilke løsninger som er best å bygge med. 

Lydabsorbenter og akustiske himlinger demper lyd og reduserer etterklang, det gir god taletydelighet og riktig akustikk.

GLAVA® himlingsløsninger utføres som tradisjonell nedforet himling, eller som fritthengende absorbent.

GLAVA® himlingsløsninger for bedre akustikk, lys, drift og vedlikehold

GLAVA® himlinger har egenskaper som dekker viktige funksjonelle behov, og sørger for optimale lyd- og lydforhold. I tillegg bidrar himlingene til økt driftssikkerhet og mindre vedlikehold til ditt bygg.

  • Økt trivsel
  • Økt produktivitet
  • Redusert driftskostnad

Sjekk hvilke himlingsløsninger som passer til ditt bygg