close-pop-up.svg

Lyd og akustikk i kulturhus

Glavas lyddoktor Halvor Berg smiler til kamera
Lyd og akustikk er ekstra viktig for de som driver med musikk, dans og teater. I et stort kulturhus har ulike rom unike lydbehov.

Mangfoldet er noe av utfordringen med å bygge et kulturhus med mange rom, der lydbehovene ofte er mange og ulike. I en konsertsal handler det om å tilpasse til typen musikk som fremføres. Forsterket musikk krever et relativt "dødt" rom, og det er viktig å ha kontroll på alle frekvenser, påpeker Halvor berg, konseptutvikler og lyddoktor i Glava.

– Akustisk musikk og ikke forsterket musikk krever derimot et mer klangfullt rom, og har helt andre krav til lydspredning, da stemmer og instrumenter ikke får hjelp av mikrofoner og høytalere, fortsetter Berg. 

Minst mulig klang

Noen av de samme prinsippene gjelder i øvingsrom - akustisk sang og et rockeband har helt ulike lydbehov, mens f.eks. dansesaler er en kombinasjon av gymsal og klasserom med et lydnivå der taletydelighet og kort etterklang er viktig. I tillegg kommer administrasjonen som har de samme behovene som i «alle» kontorer; minst mulig lydspredning og lavt lydnivå.

– Dessuten er det viktig at det i et så mangfoldig hus innarbeides en kultur og adferd som fungerer i det respektive sosiale miljøet, og at fellesområder som kaféer o.l. har minst mulig klang, sier Halvor Berg.

kulturhusleder ved Hamar Kulturhus, Terje Gloppen, og lyddoktor Halvor Berg prater sammen
Kulturhusleder ved Hamar Kulturhus, Terje Gloppen, og lyddoktor Halvor Berg

Optimal akustikk på Hamar kulturhus

Hvordan har dere klart å dekke alle de ulike lydbehovene her i Hamar Kulturhus?

– I planleggingen og byggingen vektla vi at huset skal være et flerbrukshus og mangefasettert bygg for omtrent alle kulturaktiviteter. Store deler av huset er bygd med tanke på øvingsfasiliteter for kor, korps og kulturskole. I tillegg har vi arenaene som er spesialbygd for sal- og sceneopplevelser for publikum. Jeg opplever lydtilpasningen i kulturhuset vårt er ganske optimalt, både for brukere og for publikum, sier Terje Gloppen, kulturhusleder i Hamar Kulturhus.

Lær mer om lyd i kulturhus i denne episoden fra Lyddoktor på YouTube.

Lyddoktor Halvor Berg foran et stort basseng
Lyd og akustikk

Stille og rolig i svømmehallen?

I svømmehaller er det ofte dårlig akustikk og temmelig høyt støynivå. Det sliter på både besøkende og de som arbeider der.

Lyddoktor Halvor Berg smiler til kamera
Lyd og akustikk

Få gode lydforhold på kontoret

I et åpent kontorlandskap i en gammel bygård i Oslo var de ansatte plaget med støy og dårlig akustikk. Med disse enkle grepene ble innemiljøet forbedret.

Vi ser et stort rom i museet hvor det arbeides med å ferdigstille himlingen.
Lyd og akustikk

Bygger for god akustikk på Norsk Bergverksmuseum

Det finnes nok av rom hvor brukerne må innrette seg etter byggets akustiske begrensninger. I nye Geolab på Kongsberg gjør de det motsatt.