close-pop-up.svg

– Et ønske om å skifte vinduer kan bli en full rehabilitering

En realitetsorientering viser ofte at det kreves større og mer kostbare tiltak, mener Rune Wara i Bonord.
Rune Wara mener den ønskede energieffektiviseringen i norske bygg må komme med gode støtteordninger. Borettslag har ingen mulighet uten.

 – Det kan være lang vei fra ja i generalforsamling til energieffektivisering av borettslaget.

Slik illustrerer Rune Wara utfordringen med å få fart på energieffektivisering av Norge. Det går for sakte. Det fastslår han som energiengasjert boligforvalter, i rollen som teamleder for prosjekt- og byggeledelse hos boligbyggelaget Bonord i Tromsø.

Han mener det trengs en kraftig realitetsorientering av behovet for å oppgradere eldre bygg. Hva som bør og må gjøres for å  energieffektivisere boligbygg er en vekker for mange som bor i borettslag, og som ser for seg enkel oppgradering.

– Det som starter med et ønske om å skifte vinduer kan fort bli behov for full rehabilitering, for å oppnå energieffektivisering. 

Wara registrerer at det er lange prosesser for å få boligeiere i borettslag til å si ja i generalforsamling. Så lenge det ikke følger støtteordninger med tiltakene.

Vi jobber for vanlige folk, og det er de som skal betale regninga. Det må være en regning som boligeierne ser at er fornuftig.

Rune Wara

Teamleder for prosjekt- og byggeledelse, Bonord

Hva skal til for å få ja i generalforsamling?

– Det sitter langt inne å få en hel generalforsamling til å rekke opp hånda og si ja til å gjøre energieffektive tiltak. Det betyr kanskje opptil 1 million kroner ekstra per boligandel. Ofte totalt 150 millioner for et helt borettbslag, sier Wara og peker på at det koster for mye for hver boligeier til at de ser fordelene.

Ofte begynner prosessen med oppgradering av kledning, tak, vinduer og dører, med at de som sitter i styrene tar kontakt selv. De trenger oppgradering, fordi strømmen blir dyrere og de opplever økte driftskostnader. Derfra blir det gjentakende tema i generalforsamlinger, erfarer Wara.

Glava_energi-Rune-Wara_Frifoto-3.jpg
Rune Wara mener energioppgradering for norske forhold må gjøres med tilskudd. Det skjer for lite uten. Foto: Frifoto

Tar en aktiv rolle med å realitetsorientere

Her har Bonord ønsket å ta en aktiv rolle som gode rådgivere og pådrivere for smart og lønnsom energioppgradering, og finne løsninger som utløser midler.

– Vi har en aktiv rolle i vedlikeholdsplaner over tid. Det kan skje at vi blir kontaktet for å bytte vinduer, fordi boligeierne opplever at det trekker i stua. Så gjør vi en realitetsorientering sammen med borettslaget, som fort blir til en større rehabilitering. Vi vet at flere lønnsomme tiltak i et borettslag ofte hører nøye sammen. Det kan være  ulike måter et slik prosjekt starter på. Det viktigste for oss er å bygge tillit fra start.

Krokelva har redusert energien med 39,7 – nesten 40 prosent. Det tilsvarer årlig lading av 900 Tesla-modell 3.

Rune Wara

Teamleder for prosjekt- og byggeledelse, Bonord

Energieffektivisering for "vanlige folk"

Når borettslagsstyret har kommet dit, at de vil i gang med et forprosjekt, med en energikartlegging og gjøre mulighetsstudier, så kan vi jobbe videre med hva bør vi anbefale, og tegne et kostnadsbilde i en tidlig fase, forklarer Wara, som understreker at Bonord har ett viktig fokus: 
– Vi jobber for vanlige folk, og det er de som skal betale regninga. Det må være en regning som boligeierne ser at er fornuftig.

Gode materialvalg

Det handler om å ha fokus på gode materialvalg. Når det skal gjøres valg av byggevarer, isolasjon, kledning, vinduer og dører, så handler det om å finne det som er riktig med hensyn til energibruk og oppvarming. Han sammenligner det med en god vinterpåkledning.

– Når du går ut døra hjemme og kjenner at du har på for lite klær, så går du tilbake og tar på deg ullgenser. Det handler om å kle på byggene.

Wara foklarer at de ser på bygningsfysikken, samtidig som de har fokus på energi.

– I den sammenheng klarer vi å se på gjenbruk og ombruk, da kan vi eksempelvis se at isolasjonen ikke må rives. Det sparer miljøet. Isolasjonen får tilbake sine egenskaper, bare vi gjør det riktig. Det å finne muligheter til gjenbruk av materialer gir en stor kostnadsbesparelse. Her gjelder det å bruke fagmiljøet.

På seminar med byggenæringen
På seminaret "Glava inviterer" i Tromsø snakket Rune Wara om viktigheten av god energirådgivning og nødvendige tilskudd. Her sammen med tidligere Glava-sjef Jon Karlsen (t.v.)

Smarte tiltak gir grønn finansiering 

Bærekraftige tiltak er er vesentlig faktor for å oppnå grønn finansiering. Bonord og Rune Wara har vist at de er innovative i bransjen.
– Vi er de første som har fått til grønn finansiering i Norge, med Krokelva borettslag, det er vi veldig stolte av. 

Bonord brukte prosjektet som en del av kompetanseutviklingen og arbeidet med å gjøre grønn finansering fra DNB mulig på et oppgraderingsprosjekt. Da var avgjørende at de reduserte energiforbruket med minimum 30 prosent. Det klarte de.

Grønn finansiering er et finansieringsprodukt for prosjekter som bidrar til et bedre miljø, som tilbys av blant andre DNB. Les mer om Norges første grønne rehabiliteringslån til Krokelva borettslag

Nye prosjekter på gang

Tidligere i 2023 gikk Bonord også i gang med Brattbakken borettslag, for å gjøre en tilsvarende god energioppgradering med grønn finansiering. Varden borettslag står også for tur.

– Krokelva har redusert energien med 39,7 – nesten 40 prosent. Det tilsvarer årlig lading av 900 Tesla-modell 3.

På 69 grader nord fikk to borettslag, Skattøra og Krokelva, en ansiktsløftning som gjør at de fremstår som splitter nye. Det er den største rehabiliteringen i boligbyggelaget Bonords historie, og ved hjelp av Glava veggplater 31 i spesialtilpasset tykkelse, vil boligene kunne stå uten vedlikehold av betydning i kanskje 40 år.

Innovativ etterisolering av borettslag

Til etterisolering av både Krokelva og Skattøra borettslag ble Glava utfordret til å utvikle et produkt som var tilpasset en effektiv oppgradering av boligene. Det vil at at det ble laget Veggplate 31 i en ekstra tykkelse, som gjorde etterisoleringen bedre for bygget. 

I dag er det et fast produkt i Glava-sortimentet.

Wara mener det ikke mangler på godt produktsortiment for å dekke behovet for etterisolering. Han trekker fram Glava Veggplate 31 som et veldig konkurransedyktig og godt produkt.

Det å bo i en bolig med kald trekk, det er ikke noe godt å komme hjem til. Vi må snakke om å skape stolthet.

Rune Wara

Teamleder for prosjekt- og byggeledelse, Bonord

2,5 millioner boliger kan kutte 30 prosent 

Alle boliger som har 15 cm eller mindre isolasjon i veggene i dag, har potensialet til å spare inntil 30 prosent i energiforbruk, det gjelder bygg som er oppført helt opp fram til 1997, påpeker Rune Wara. Han mener antakelsen om at det er minst 800.000 norske boliger som er for dårlig isolert etter dagens standard, er forsiktig. 
– Etter min vurdering er det 2,5 millioner husstander på landsbasis som kan redusere energibehovet med inntil 30 prosent.

Bokvalitet er livskvalitet, mener Wara.
– En av de viktige tingene er bokvaliteten til folk. Det å bo i en bolig med kald trekk, det er ikke noe godt å komme hjem til. Vi må snakke om å skape stolthet.

Reduser energien på tekniske anlegg

Det kan være mange tusen kroner å spare på å redusere energien på tekniske anlegg. Her viser vår energirådgiver Stig Ronny hvordan du beregner varmetap, og hvor mye du kan spare på isolering av rør og kanaler.

Håndverker ser på Glava Isolasjon. Veggplate 31
Etterisolering

«Ny» isolasjonsplate utløste Enova-millioner

Innovasjon fra Glava® gir energieffektive borettslag i Tromsø. Veggplatene sørger for at boligene fra 80-tallet blir som nye.

Boligbygg

Etterisolerer 53 hus i samme nabolag

Frusethenga borettslag etterisolerer boligmassen fra 1981, som har et minimum av isolasjon i veggene fra før. Her energioppgraderes 53 hus til høyere standard og lavere strømregning.