close-pop-up.svg

BREEAM-NOR og miljøklassifisering med Gyproc

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet. Gyproc har konstruksjoner, produkter og prosesser som hjelper byggeiere å oppnå gode verdier for miljøsertifisering av bygg etter BREEAM-NOR miljøklassifiseringen.
En rekke Gyproc-produkter kan bidra til at bygget oppnår ett eller flere poeng i ulike kategorier innen miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR. På denne siden finner du de punktene i BREEAM-NOR manualene, som er relevante for Gyprocs produkter og linkene til dokumentasjonen som brukes. 

Dokumenter for prosjekter med registrering i BREEAM-NOR 2012 

Alle nye prosjekter skal registreres på BREEAM-NOR 2016. Prosjekter som er registrert under BREEAM-NOR 2012 kan overføres til BREEAM-NOR 2016. 

Mer informasjon om dette finnes på NGBC sitt nettsted.

HEA 2 - INNELUFTKVALITET
Anerkjenne og oppfordre til et sunt innemiljø ved å spesifisere og installere hensiktsmessig ventilasjon,
utstyr og overflater.


Minimere kilder til luftforurensning 
Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC)(produkter)
Gyprocs produkter er framstilt av naturmaterialet gips og har ingen emisjoner av VOC/TVOC.


Gyproc tilbyr Gyptone Activ'Air™ - akustikkhimling som gir sunn inneluft
Gyproc har introdusert Gyptone Activ’Air, en patentert teknologi, som aktivt bryter ned formaldehyd, til uskadelige inaktive forbindelser. Gyptone himlinger med Activ'Air kan dermed aktivt redusere formaldehydkonsentrasjonen i en bygning til fordel for inneklimaet.

MAT 1 - BÆREKRAFTIGE MATERIALVALG

Anerkjenne og oppfordre til bruk av byggematerialer med lav miljøpåvirkning (inkludert bundet karbon) gjennom
hele byggets livsløp. Det finnes ulike alternativer for å oppnå poeng (punkt 1-4 nedenfor). I tillegg gjelder et minstekrav om å unngå miljøgifter i materialer (punkt 5). 


Gyproc arbeider kontinuerlig med miljøutvikling for å møte fremtidige utfordringer i forhold til ressursforbruk, klimaendringer og bærekraftig miljø. Gyproc er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Produktene er basert på materialet gips, et naturlig forekommende råmateriale som i naturen er brutt som gipsstein. Gips inneholder ingen miljøskadelige eller giftige stoffer, og avgir ingen emisjoner. Et effektivt innsamlings- og gjenvinningssystem har redusert behovet for nye råmaterialer, og har også redusert behovet for deponi. Gyproc gipsplater er helt resirkulerbare og kan brukes i produksjonen av nye plater. Gyproc har siden midten av 2011 benyttet naturgass (LNG) som energikilde som har vært med på å redusere utslipp av CO2 og Nox. Produksjonen av de fleste produktene foregår i Norge, noe som reduserer behovet for transport. 

Miljøgifter – minimumskrav 
Gyprocs produkter inneholder ingen miljøgifter beskrevet i sjekkliste A 20.

EPD 
Gyprocs miljødeklarasjoner er publisert gjennom EPD-Norge, EcoProducts, NOBB, CoBuilder. Standardiserte livsløpsanalyser (EPD) av våre mest anvendte byggematerialer finnes tilgjengelig.

Ytelseskrav til bygningsprodukterGyprocs plateprodukter er vurdert i ECOProduct og tilfredsstiller grønt i helse- og miljøfarlige stoffer samt ressursbruk og hvitt i drivhuseffekt og skal ikke vurderes for inneklima.


Livsløpsvurderinger i bygget

LCA er en omfattende metode for å evaluere de miljømessige konsekvensene av et produkt over hele sin livssyklus i henhold til bestemte ISO-eller EN-standarder; ISO 25930 og EN 15804. Våre EPD'er oppgir CO2-ekvivalenter utslipp per kvadratmeter produsert materiale. Resultatene av LCA er presentert i form av EPD'ene som er publisert. Tre av våre plateprodukter innehar SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning.

  • Glasroc H Storm (Vindtettingsplate) - TG 21251
  • Gyproc GUB Bris (Vindtettingsplate) - TG 20473
  • Glasroc H Ocean (Våtromsplate) - TG 2477

 

MAT 3 - ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER


Anerkjenne og oppfordre til ansvarlig innkjøp av materialer for viktige bygningselementer. 

Tabell 35: EMS-kriterier
Gyproc er en seriøs leverandør og har et kvalitets-, miljø-, arbeidsmiljø- og energiledelsessystem med rutiner og prosesser som er sertifisert av TI og oppfyller kravene ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO 50001.


Referanser til ISO innkjøpsprosedyrer:
ISO 9001 - 7.4, 8.4
ISO 14001 - 4.4.6
OHSAS18001 - 4.4.6
NS 16001 - 3.4.6 

 

 

Åpenhetsloven i GLAVA

Som kunde eller samarbeidspartner av GLAVA, skal du være trygg på at vi er vårt ansvar bevisst for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettighetene i hele vår verdikjede.

Vi søker ekspeditør til vårt sentrallager i Borge

Vi har ledig stilling som ekspeditør ved vårt sentrallager i Borge, og ser etter deg som enten har logistikkerfaring fra et miljø med høyt tempo og stor vareflyt, eller utdannelse innenfor logistikk. Du kan gjerne være nyutdannet. Ettersom sentrallagerets logistikkoppsett er under utvikling ser vi også etter deg som har interesse for fremtidige lederoppgaver.

Lønns- og HR-medarbeider

GLAVA® søker nå etter
Lønns- og HR-medarbeider
som skal ha ansvar for lønnsgodkjenning i GLAVA.