close-pop-up.svg

Fordeler med å bygge grønne tak

Bilde av et tak med mose og/eller gress
Torvtak, gresstak eller sedumtak. Det å dekke tak med vegetasjon kan redusere flom og overvann under stadig hyppigere ekstremvær.

Grønne tak bidrar til friske lunger i urbane strøk, men er også nødvendig for å absorbere overvann ved store nedbørsmengder på kort tid. Slike kraftige regnskyll preger norske værforhold oftere enn før.

I Oslo møter myndighetene disse utfordringene ved blant annet å kreve at halvparten av bygningene i Barcode-området på Bjørvika skulle ha grønne tak.

Hva er sedumtak?

Sedumtak er dyrket av en planteart, ofte omtalt som bergknapp, som absorberer nedbør, sikrer biologisk mangfold og bidrar til renere luft.

Sedum er godt egnet til bruk på tak, der forholdene ofte er tørre og varme. Det tåler sterk solvarme, og på sommertid holder taket temperaturen nede i de underliggende rommene.

Grønne tak er en viktig del av LEED, BREEAM og andre miljøvennlige byggeplaner.

Ulike typer grønne tak

I Norge er det lang tradisjon for torvtak med gress. Grønne tak bestående av et tynnere lag jord og tørkeherdige sedumplanter, såkalte sedumtak, dukker stadig opp på større bygg.

Hovedsakelig kan grønne tak deles opp i tre grupper:

  • Ekstensive grønne tak er ofte dominert av sedumarter, veier minst og krever minst vedlikehold.
  • Intensive grønne tak kan inneholde de fleste arter, også busker og trær. Krever mye stell og veier mest.
  • Semi-intensive grønne tak er en mellomting av de to andre hovedtypene når det kommer til vekt, stell og utvalg av plantearter.

Flere fordeler med grønne tak

Generelt slås det fast at tak som er dekket med vegetasjon har god motstand mot gnister og varm stråling, spesielt når taket vedlikeholdes med vanning og fjerning av visne planter.

Plantetak inngår også ofte som komponent i miljø-sertifisering av bygg. Et blomstrende sedumtak er leveplass for nyttige og truede insektarter. I byer bidrar grønne tak med en myk kontrast til harde, døde materialer. Det er støydempende og binder opp både svevestøv og CO2.

Ved kraftige regnskyll suger grønne tak opp regnvann før det fordamper. Slik blir belastningen på overvannssystemet mindre og risikoen for flomskader reduseres.

Det er viktig å prosjektere dreneringen riktig så ikke vegetasjonen dør fordi dreneringen stopper opp.

Viktig å huske på under takbyggingen

Takprodusentenes forskningsgruppe har tatt for seg viktige aspekter ved bygging av grønne tak:

  • Representanter for ulike fagområder bør snakke sammen tidlig i planleggingsfasen for å sikre et vellykket prosjekt. Snakk for eksempel om branntekniske forhold, tiltak for å beskytte vanntettende membran mot skader underveis og senere, himmelretning, takvinkel, drenering og avløp. Også de som skal drifte det grønne taket bør være med her.
  • Ved nybygg må rådgivende ingeniør bygg ta hensyn til ekstra last ved dimensjonering av det bærende dekket. Det er viktig å innhente korrekt informasjon om vekt for den aktuelle typen grønt tak i vannmettet tilstand og snø på taket.
  • For eksisterende bygg der grønt tak ettermonteres, må den bærende takkonstruksjonen alltid kontrollberegnes for den ekstra vekten. Noen typer grønne tak har vekt som krever at taket må forsterkes først. Takprodusentenes forskningsgruppe opplyser at sedumtak med byggehøyde på rundt 5 – 25 cm veier 35 – 40 kg/m2 i tørr tilstand og rundt 50 kg/m2 når taket er vannmettet.
  • Legg rotsperre over takpappen. Dette anbefales også på sedumtak, i tilfelle vekster med mer aggressive røtter etablerer seg. Glava fører flere produkter som kan benyttes som isolasjonssjikt i grønne tak, avhengig av ønsket trykkstyrke og plassering i forhold til membranen. Glava EPS isolasjon finnes i trykkstyrke 80 og 150 kPa, og kan benyttes under membranen. For isolering over membran kan XPS Finnfoam brukes, en isolasjonstype med trykkstyrke fra 250 til 700 kPa og særdeles lavt fuktopptak grunnet sin lukkede cellestruktur.
  • Glem ikke å ta hensyn til brannsikkerheten. Forskriften i TEK 17 tar for seg blant annet bæreevne og stabilitet ved brann og eksplosjon. Forutsetningene for den branntekniske prosjekteringen må bestemmes og beskrives.
Nyheter

Leca Norge stanser produksjonen ved Rælingen midlertidig – slik påvirkes Glavas håndtering av glassullavfall fra produksjonsprosessen

Leca har sendt ut melding til sine kunder om at de midlertidig stanser produksjonen av Leca fra deres fabrikk ved Rælingen. Dette berører Glava, som leverer våtavfall til Leca-produksjon.

Leca-kuler på hvit bakgrunn
Miljø og bærekraft

Biprodukter fra glassull får nytt liv i LECA®

Biprodukter fra Glavas glassullproduksjon brukes i produksjon av LECA® LWA.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.