close-pop-up.svg

Bygg trygt med våtromsplater

Når du bygger våtrom der overflatene på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for vann, gir våtromsplater fra Glava utførende håndverker og huseier økt trygghet.
Med våtromsplater riktig montert slipper du problemer med fukt, sopp og råte. Du sikrer lang levetid og gjør investeringen i moderne bad og våtrom gunstigere.

Et våtrom er et rom med vanntilførsel og sluk i gulvet. Med våtrom menes altså bad, dusjrom og vaskerom, rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for vann. Våtromsplater fra Glava gir utførende håndverker og huseier økt trygghet.

XPS eller gips i våtrommet?

  • Når du skal bygge bad eller et annet våtrom med Glava, kan du bruke våtromsplater med kjerne av XPS (Extruded polystyrene foam / ekstrudert polystyren), kartongkledde gipsplater eller gipsplater beregnet for våtrom som består av uorganiske overflater. Velger du gips, må platene tildekkes med en membran (smøre-, bane- eller malingssystem). Du velger selvfølgelig det som er mest hensiktsmessig for ditt våtrom, sier Leif Gøran Myhre, senior teknisk rådgiver i Gyproc.
2122-0322 bvarmere.jpg

GLAVAs våtromsplater

Glava har to ulike våtromsplater. En av dem er Glava Våtromsplate med en kjerne av XPS, laminert med glassfiberarmering og belagt med mørtel og kunstharpiks på begge sider. Denne våtromsplaten egner seg utmerket for våtrom som skal flislegges, den bearbeides enkelt med vanlig håndverktøy, og er godkjent for både gulv og vegg. Glasroc Ocean er en gipsbasert våtromsplate (240x120 cm), den har en uorganisk overflate og derfor ekstra resistent mot fuktskader. Den kan brukes som veggplate bak tettesjikt og overflatebehandling i bad og våtrom. Platen har minimale materialbevegelser og er særlig velegnet som underlag for fliser på vegg. Samme plate leveres i 240x90 cm, og heter Glasroc Ocean Ergo.

Våtromsnormen
Krav og regler til våtrom finner du i Byggteknisk Forskrift TEK17. SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Fagrådet for våtrom (FFV) utarbeidet byggebransjens våtromsnorm (BVN). Den skal bidra til å heve kvaliteten på våtrom, slik at vi bygger solide, funksjonelle og varige våtrom. Bruk av BVN er frivillig og ikke lovpålagt. 

TEK17 sier at våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og/eller kondens. Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gulv og vegger som kan bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer. Begge GLAVAs våtromsplater tilfredsstiller våtromsnormen

Rehabilitering av Kjeungskjær fyr

Rehabilitering av betong og fasade med Weber på Kjeungskjær fyr, utført av Smørholm høsten 2022.

Helsebygg - løsninger og råd til jobben

Skal du bygge eller rehabilitere helsebygg, som sykehus, tannlegekontor eller omsorgsbolig? Glavagruppen har gode produkter til jobben. På denne siden finner du råd, inspirasjon og anbefalte løsninger.

Rehabilitering av betong og fasade

De fleste bygg kan rehabiliteres. Det er som regel bedre både for lommebok og miljøet å ta vare på det vi har, fremfor å rive og bygge nytt.

I Weber har vi kompetansen, løsningene og spesialproduktene for selv de mest krevende prosjektene. Vi ønsker å være en partner for alle som vil rehabilitere betong og fasade med lavest mulig klimaavtrykk.

Kontakt oss for rådgivning