BYGG

Asheimtunet i Sandnes er kåret til Årets Boligprosjekt. De to andre nominerte i finalen var Lervig Brygge Pluss, Stavanger - Selvaag Bolig og Vannkanten, Stavanger - Kruse Smith Eiendom og Partner Tre Prosjekt.

Asheimtunet er Årets Boligprosjekt

Asheimtunet i Sandnes, utviklet av Jadarhus, ble løftet fram som Årets Boligprosjekt på Boligkonferansen.

Utbyggingen av Asheimtunet vil omfatte 140 boliger fordelt på eneboliger, leiligheter og rekkehus. Asheimstunet ligger på grensen mellom by og land, og hovedstrukturen i det tradisjonelle gårdstunet er gitt en moderne fortolkning.Tuntanken er ivaretatt gjennom lange hus med saltak som alle vender seg mot bilfrie tun med gode møteplasser og rom for opphold.

Årets Boligprosjekt

 • Boligprodusentenes Forening, GLAVA®, NorDan og Optimera inviterer landets boligprodusenter til å sende inn kandidater til "Årets Boligprosjekt".
 • Prosjektet må framstå for næringen som et forbildeprosjekt innenfor flest mulig av følgende kvaliteter:

  • standardisering
  • byggekostnader
  • energi og klima
  • særpreg og nyskaping
  • bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)
  • bruk av BIM

Jutyen mente prosjektet i Sandnes skilte seg ut
– Prosjektene er sterke på ulike områder, innenfor de seks kvalitetene statuttene beskriver. Asheimtunet er den kandidaten som får uttelling i samtlige av kvalitetene som ligger til grunn i konkurransen, og er dermed en verdig, allsidig vinner, sier John Bakke, jurymedlem og teknisk sjef i GLAVA®.
Utvikler av Asheimtunet er Jadarhus. 

Asheimtunet er den kandidaten som får uttelling i samtlige av kvalitetene som ligger til grunn i konkurransen, og er dermed en verdig, allsidig vinner.
John Bakke, jurymedlem og teknisk sjef i GLAVA®

Flisfyring dekker varmebehovet til varmtvann
Det er valgt et arealbesparende, automatisk parkeringsanlegg i stål. Slik var det mulig å unngå utgravinger for garasjeanlegg i betong under bakken.
Det er etablert er eget flisfyrt nærvarmeanlegg som dekker 100 prosent av varmebehovet til varmtvann, og som også kan dekke 100 prosent av behovet for romoppvarming.

Kvalitetssikret løsningene med 3D-modell
Rekkehusene har W-takstoler med kaldt loft (dobbel undergurt føring av ventilasjonskanaler), lavblokkene har bærestruktur i betong med precut til ifyllingsvegger og i hele toppetasjen. Leilighetene har sperretak.3D-modell fra arkitektene ble eksport i IFC og brukt videre av andre fag (ventilasjon, betong og trekonstruksjon) til å kvalitetssikre konstruksjonsløsninger, kollisjonskontroll og precut-utfresinger.

De to andre nominerte i finalen var Lervig Brygge Pluss, Stavanger - Selvaag Bolig og Vannkanten, Stavanger - Kruse Smith Eiendom og Partner Tre Prosjekt.