Nye Trudvang barnehage, isolert med GLAVA® BYGG

Nye Trudvang barnehage i Tromsø er bygget for norske forhold, med vekt på innemiljø og gode utearealer, godt tilpasset barn med spesielle behov. Utendørs har barna heldekket betongdekke.

Bygd med gode rom for trivsel

Nye Trudvang barnehage i Tromsø er bygd for inkluderende hverdag og godt innemiljø, tilpasset barn med spesielle behov. I det gamle bygget ble støy et problem. I det nye bygget er rolige og gode rom prioritert.

Både innendørs og utendørs er barnehagen planlagt med tanke på at omgivelsene skal gjøre hverdagen god for 30 barn og de som jobber der. Inntil 12 av plassene er forbeholdt barn med ulike og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Hver fredag er kulturfredag i barnehagens storstue, tilpasset musikk og teater. I taket er det lagt en perforert himling fra Gyrpoc som absorberer lyd.

Hver fredag er kulturfredag i barnehagens storstue, tilpasset musikk og teater. I taket er det lagt en perforert himling fra Gyrpoc som absorberer lyd.

Lys og akustikk er prioritert
Arkitekten har planlagt bygget med gode lysforhold. Akustikk og hensyn til støyregulering har fått høy prioritet. Støyregulerte rom  gir gode arbeidsforhold innendørs. De ansatte er godt fornøyde med utførelsen og trives allerede veldig godt i det nye bygget. Siden november 2017 har de hatt stor glede av nye arealer og funksjoner.

Planlagt løsninger for barnehagens behov. Steve Sollied, distriktsansvarlig i GLAVA® og Gyproc og Maria Therese Paulsen, fagleder Trudvang barnehage i Tromsø.

Planlagt løsninger for barnehagens behov. Steve Sollied, distriktsansvarlig i GLAVA® og Gyproc og Maria Therese Paulsen, fagleder Trudvang barnehage i Tromsø.

 

Her opplever vi at det er stille og rolig i hele bygget, uten gjalling og gjenklang, selv om det er mye lek og stor aktivitet.
Fagleder Maria Therese Paulsen

Rom med gode lydforhold
– Det er noe helt annet enn bygget vi var i tidligere. Vi er veldig glade for mulighetene vi har fått med nye rom for aktivitet og et mye bedre og roligere soner. Her opplever vi at det er stille og rolig i hele bygget, uten gjalling og gjenklang, selv om det er mye lek og stor aktivitet, forklarer fagleder Maria Therese Paulsen. De ansatte i Trudvang ble tidlig involvert i planleggingen.

Arkitekten for Trudvang barnehage og barneboliger er Stein Halvorsen Arkitekter. 

GLAVA® har gitt rådgiving til akustiske løsninger med himlinger, og dessuten levert helhetlige isolasjonsløsninger til flerbruksbygget, med GLAVA® Pluss stender og GLAVA® Robust lamell  på tak. I kulturrommet er det valgt Gyprocs perforerte gipshimling for god lydregulering.

Steve Sollied, distriktssjef i GLAVA® og Gyproc har fulgt byggeprosjektet og gitt rådgivning om akustiske løsninger og isolasjon.

Steve Sollied, distriktssjef i GLAVA® og Gyproc har fulgt byggeprosjektet og gitt rådgivning om akustiske løsninger og isolasjon.

Funksjonelt og inkluderende bygg
– I veggene er det bygbet med nye GLAVA® Pluss stendere og isolert med Proff 34, som gir et godt isolert bygg. Også taket er isolert med et nytt GLAVA®-produkt på markedet, nye Robust lamell, forklarer Steve Sollied, distriktsansvarlig i GLAVA® og Gyproc. For å oppnå gode absorpsjonsverdier i bygget er det valgt systemhimlinger fra GLAVA® og Ecophon takabsorbenter, tilpasset bruksområdene i rommene. Barnehagen er bygd med rom for alt, en storstue for kulturaktiviteter, sanserom for blinde og svaksynte og ulike rom for hvile og kreativ lek og aktivitet.

Det er valgt Ecophon Focus med DS-kant i garderober for god lydabsorpsjon.

Det er valgt Ecophon Focus med DS-kant i garderober for god lydabsorpsjon.

Stor bevegelsesfrihet

Det er kort vei for barna ut til uteområdet til heldekket betongdekke rundt barnehagebygget. Det gjør at det er lavere terskel for å gå ut og leke, bokstavelig talt, og mye større bevegelsesfrihet for både de som sykler og de som er avhengig av rullestol.

– Barna som kommer i rullestol trenger ikke lenger å komme inn bakveien fordi hovedinngangen er for trang. Nå kommer alle til barnehagen gjennom samme port, forklarer faglederen om løsninger som har gitt en mer inkluderende og funksjonell barnehagehverdag.

Leveranse – Trudvang barnehage

GLAVA® Robust Lamell på tak.
GLAVA® Plusstender 150mm på vegg og Vegplate 31
GLAVA® systemhimlinger komplett