De energisparende løsningene i det nybygde passivhuset i Halden gir et årlig oppvarmingsbehov på skarve 11 kilowattimer per kvadratmeter. Det er fire kilowattimer mindre enn minstekravet til passivhus-standarden på 15 kWh/m2. BYGG

De energisparende løsningene i det nybygde passivhuset i Halden gir et årlig oppvarmingsbehov på skarve 11 kilowattimer per kvadratmeter. Det er fire kilowattimer mindre enn minstekravet til passivhus-standarden på 15 kWh/m2.

Bygde passivhus for å dele erfaring

Jostein Marken-Mjølnerød ville bygge sitt eget passivhus for å dele nyttig erfaring med andre. Slik bor familien på fem i prosjekthuset i Halden.

Erfaringene har han delt på bloggen Grønn Linje, der han forklarer bruk og testing av produkter som ble valgt for å oppnå lavest mulig energiforbruk. 

Valgte morgendagens løsninger
– Tanken bak prosjektet var å bygge et hus for fremtiden. Huset skulle ha elementer som er, eller vil bli, standard for husbygging innen få år, forklarer husbygger Jostein Marken-Mjølnerød. Huset er bygget i henhold til forskriften i Tek 10 og passivhusstandard for Enova. Egne tilpasninger og erfaring med morgendagens løsninger har vært en viktig del av prosjektet. Veggene er isolert med GLAVA Extrem 32, som er godt tilpasset klimakonstruksjoner og smale veggkonstruksjoner.

Tanken bak prosjektet var å bygge et hus for fremtiden. Huset skulle ha elementer som vil bli standard for husbygging innen få år.
Jostein Marken-Mjølnerød, Grønn linje 

Mange valg
– Husbygging er å ta valg. Vi har vært opptatt av å finne fram til energismarte produkter og løsninger som er tilgjengelig for folk flest. 

GLAVA® har levert: Extrem 32TrollveggenPerimate og Glavaflex til byggeprosjektet. 

I ett år har har familien på fem bodd seg til i passivhuset. I april i fjor flyttet de inn i det splitter nye passivhuset på Asakåsen i Halden.

Husbygging er å ta valg. Vi har vært opptatt av å finne fram til energismarte produkter og løsninger som er, eller vil bli standard vare.

Eivind Kolstad i Bolig Enøk har vært energirådgiver for prosjektet, her foran byggingen av Trollveggen grunnmur.

Eivind Kolstad i Bolig Enøk har vært energirådgiver for prosjektet, her foran byggingen av Trollveggen grunnmur.

Trollveggen i grunnmur
I grunnmur valgte Marken-Mjølnerød GLAVA® Trollveggen som isolert mursystem. Full kjeller med god takhøyde har gitt huset viktige og verdifulle kvadratmeter. I kjelleren ligger også husets hjerte, der oppvarming og energiforbruk styres og kontrolleres fra teknisk rom. Her tikker kilowattimene inn på den vegghengte inverteren fra solcelleanlegget på taket. På en god sommerdag kan anlegget produsere opp mot 5 kilowatt, per time. 

Se også: Trollveggen med lav-lambda er ny standard 

Les mer om: Norges smarteste hjem

Passivhuset i Halden

  • Med konseptet «Grønn Linje» ønsket familien Marken-Mjølnerød å skape en plattform med oversikt over prosessen rundt husbygg, tekniske løsninger, passivhus, gode leverandører og aktører. De ønsket å forklare og forenkle det byggtekniske for huset, som ble ferdigstilt våren 2015. 
  • For å skape en helhetlig fremstilling av de leverandører og samarbeidspartnere har de lagt til grunn deres presise og solide levering av produkter og utførelse av arbeid. Samt deres mulighet for å kunne vise sine produkter i sammenheng med andres. 
  • Utgangspunkt var å se hvordan disse nye produktene fungerer og hvordan de kan måle seg med forventninger etter introduksjon, levering og utprøving. Og som dessuten kan kan forsvare hensyn til miljø, helse og teknisk funksjon.

Fyrer med mantelpeis
– Selv om det er et komplekst hus, er det et enkelt hus å bruke, mener Jostein Marken-Mjølnerød.
Hele vinteren har han varmet opp huset kun gjennom vannmantlet ovn i stua. Med denne ovnen varmes vannet opp og sirkulerer på pumpe, og gir varme til hele huset via radiatorer og rør i gulv.

– Det har fungert helt optimalt. Vi bruker heller ingen ekstra energi på å kjøle ned huset, forklarer den nøkterne elektroingeniøren. Selve husbyggingen ble et forskningsprosjekt for Jostein og den miljøbevisste familien. 
– Vi er bevisste i hverdagen og opptatt av å belaste miljøet minst mulig. Det er det lagt godt til rette for i dette huset. 

Mye testing av nye produkter
Det er mange produkter som har vært innom for testing i Asakåsen. 

– Vi hadde vel 20 prøver på laminat og parkett inne her, før vi bestemte oss for å gå for en holdbar og estetisk laminat. Vi oppdaget at den hadde god evne til å lede varme, og dessuten har den holdbarheten og slitestyrken som vi trenger i et hjem med små barn, forklarer Jostein. I dusjen fanges spillvann opp gjennom gråvannsgjenvinner.

Vi hadde vel 20 prøver på laminat og parkett inne her.
Jostein Marken-Mjølnerød, Grønn linje 

Prioriterte godt innemiljø
Et godt innemiljø har også vært viktig for familien. Flexit er leverandør av fundament for tekniske løsninger, og prosjekterende i samarbeid med Bolig Enøk AS

– Noen opplever at det blir tørr inneluft i pasivhus og tette hus. Vi har en positiv erfaring med godt inneklima til nå, forklarer Jostein. Fra et display på veggen kan de følge med på verdiene for ventialsjonsanlegget.

Isoleringen
Isoleringsgrad av Trollveggen-elementer; isolerings er 150+75mm eps med en 155 kjerne av betong. I tillegg er det 100mmX-32 isolering på innsiden og på utsiden som er kombinert fukthindring og isolering, Perimate 50mm. Totalt 150+75+100+50= 375mm isolering

  • Mot grunn= 300mm Gir U-verdi 0,12
  • Bjelkelag= 400mm, I-bjelker for å ta opp belastingen av lange spenn.
  • Yttervegger= 300mm I-bjelker med 50mm inntrukket dampsperre.Totalt 350mm isolering X-33 Gir U-verdi 0,12
  • Yttertak= 400mm I-bjelker med isolering med 50mm tillegg, inntrukket dampsperre. Totalt 450mm isolering X-33. Gir U-verdi 0,08

Les mer om alle tekniske speifikasjoner og U-verdier i artikkelen i Teknisk Ukeblad