Pilothuset i massivtre i Tromsø BYGG

Funkishuset ble bygd som en pilot for å teste bruken av massivtre i prefabrikerte elementer. Det tok tre dager å få alle huselementene på plass. Byggmester Bernt Ole Berntsen i Berntsen Byggservice var ansvarlig for jobben.

Bygde røff funkis i massivtre på tre dager

Interessen for å bygge røff funkis i massivtre i vakker natur på Kvaløya ble starten på pilotprosjektet «Verdens nordligste plusshus i massivtre». I løpet av bare tre dager var massivtreelementene på plass.

Nysgjerrighet på god bruk av tre ble starten på pilotprosjektet med massivtre på Kvaløya.

Nysgjerrighet på god bruk av tre ble starten på pilotprosjektet med massivtre på Kvaløya.

Tromsøværingen Hugo Pettersen var nysgjerrig på mulighetene med massivtrebygg og smarte byggemetoder, og startet pilotprosjektet sammen med flere samarbeidspartnere.

Gjennom jobben i Innovasjon Norge jobber han til daglig med å motivere til nytenkning og gründerskap, også innenfor prosjekter på god bruk av tre. Bygging med massivtre er prioritert satsingsområde for innovasjon og byggutvikling.

– Det skapte en interesse for mulighetene med massivtre og gjorde at jeg fulgte med på byggeprosjekter og arkitektur, særlig på Sørlandet, forklarer Hugo Pettersen. Han er bosatt med kone og barn i Grimstad.

Både jeg og kona er opptatt av kommende teknologi, og når vi først skulle bygge, ville vi ha en bolig med morgendagens løsninger.
Hugo Pettersen, Tromsøværing bosatt i Grimstad

Savnet etter Tromsø og naturen rundt var en viktig motivasjon for å velge Kvaløya for pilotprosjektet, og en framtidig feriebolig for familien, utenfor hjembyen i nord.

– Både jeg og kona er opptatt av kommende teknologi, og når vi først skulle bygge, ville vi ha en bolig med morgendagens løsninger. Smart-teknologi ble raskt inkludert i byggeprosjektet.

I løpet av tre dager ble modulene på opptil 9 meter i massivtre løftet på plass med mobilkran for den arkitekttegnede tomannsboligen. Bærende konstruksjoner i massivtre gjorde det mulig å bygge i moduler. De innendørs trappene ble levert i hele lengder.

I løpet av tre dager ble modulene på opptil 9 meter i massivtre løftet på plass.

I løpet av tre dager ble modulene på opptil 9 meter i massivtre løftet på plass.

Hva skiller dette huset fra andre hus, og hva er så spesielt, sammenlignet med mer ordinære hus?

Huseieren peker på noen faktorer som de mener er unike og attraktive med denne boligen.

– Det mest øyensynlige er naturligvis arkitekturen. Ved å bygge i massivtre er det stor arkitektonisk frihet, noe vi ser tydelig med trekantformen på taket, trekker Hugo Pettersen fram.

– Et hus med vanlige takstoler ville blitt langt mer omfattende og fordyrende, ettersom hver takstol ville hatt ulik størrelse. Massivtretaket er selvbærende uten bruk av takstoler, som gjør det enklere å bygge bolig med denne arkitekturen. 

Trappene er hele elementer i massivtre.

Trappene er hele elementer i massivtre.

Konstruksjonens unike bæreevne muliggjør også utkragingen som er laget over inngangspartiet, dette gir god le og beskyttelse mot vær og vind. Arkitektkontoret som ble benyttet var BGM Arkitekter AS.

For denne type massivtrebygg er isolering utvendig med Pluss-stendere fra Glava en effektiv og god løsning. Huset på Kvaløya ble klassifisert som plusshus før det ble bygd i 2017. Prosjektet endret seg litt underveis. Under bygging ble det gjort utredninger på hva som skal til for at det skal bli et fullverdig plusshus, som produserer mer energi enn det bruker.

Veggene er isolert med 29 cm Proff 34 isolasjon, som gir de kraftige vinduskarmene.

Veggene er isolert med 29 cm Proff 34 isolasjon, som gir de kraftige vinduskarmene.

Med hensyn til visjonen for huset, gikk vi for den tykkeste isolasjonen på 29 cm.
Bernt Ole Berntsen, byggmester 

– Med hensyn til visjonen for huset, gikk vi for den tykkeste isolasjonen på 29 cm. Vi har erfart at Glava Pluss-stendere er et veldig lettvint system å bruke, blant annet fordi stenderne som brukes på utsiden er hundre prosent rette. Vi slipper dermed å lekte ut for å få det rett, forklarer byggmester Bernt Ole Berntsen.

Glava Pluss stender er stender laget av stuket glassull med pålimt treverk, som monteres kontinuerlig (butt-i-butt) i sjiktet utenfor massivtreveggen. Materialet er formfast og solid, noe som er fordelaktig når utlekting og kledning skal settes på.