BYGG

For timannsfirmaet Norgeshus 3 Bygg Mester, er Borgen Vest det største prosjektet deres noensinne, målt i antall boliger. F.v. tømrer Kevin Kleven og driftsleder Andreas Thorsen.

Bygger sitt største boligprosjekt på Kløfta

Norgeshus 3 Bygg Mester satser store summer på et nytt boligfelt bygd opp av produkter fra både Glava Isolasjon, Gyprocs gips og Webers murprodukter.

Målet er å bygge 180 boliger på feltet Borgen Vest i Ullensaker. Det vil bestå av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. Illustrasjon: Norgeshus

Målet er å bygge 180 boliger på feltet Borgen Vest i Ullensaker. Det vil bestå av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. Illustrasjon: Norgeshus

– Dette er vårt største prosjekt i antall boliger. Dette er for å skape noe annet enn bare blokkbebyggelse i tilstøtende områder til Jessheim, forteller byggmester og driftsleder Andreas Thorsen i Norgeshus 3 Bygg Mester.

I 2019 la han ned spikerpistolen og byttet kjeledressen ut med kontorklær. Han var klar for rollen som driftsleder i det rundt 35 år gamle firmaet, som legger sin prestisje i godt håndverk og kvalitet. Et snaut år senere var 16 boliger igangsatt og 6 solgt i byggefeltet Borgen Vest. I løpet av seks år er målet at 180 boenheter skal stå ferdig her i Ullensaker. Firmaet har ti ansatte.

– Jeg må sikre at vi har en god og rasjonell drift, og at prosjektet er lønnsomt, sier Thorsen.

Tømrer Kevin Kleven forteller at han liker å jobbe med Glava Isolasjon, blant annet på grunn av fastheten.

Tømrer Kevin Kleven forteller at han liker å jobbe med Glava Isolasjon, blant annet på grunn av fastheten.

Liker fastheten på platene

Alle boligene blir isolert med Glava Proff 34 i ytter- og innervegger, samt kledd med gips på innervegger og i himling. På taket ute ligger Glava Robust taklamell. Tømrer Kevin Kleven har erfaring med isolasjon fra flere leverandører. Nå isolerer han med gult. Thorsen forteller at valget er basert på gode produkter og stabile leveranser.

– Jeg er veldig fornøyd med Glava Isolasjon, fordi produktene er behagelige å jobbe med. Platene er ganske faste, så det er bare å dytte dem i veggen uten at de revner, forklarer Kleven.

Gips-tips som sparer tid

Han dytter glassull og kler med gips fra Gyproc etterpå.

Tømrer Kevin Kleven i Norgeshus 3 Bygg Mester isolerer innervegger og yttervegger før de kles med gips.

Tømrer Kevin Kleven i Norgeshus 3 Bygg Mester isolerer innervegger og yttervegger før de kles med gips.

Med et tråkk på gipsfoten på gulvet løftes en og en plate helt opp til gipstaket. Der skal det være listefritt. Kleven måler, risser og knekker. Arbeidet går raskt.

– På et kurs med Gyproc og Glava Isolasjon lærte jeg at jeg ikke trenger å fullskru lag én når jeg skal legge to lag gips, kun på hver 60. centimeter. Det andre laget fullskrus. Dette gjelder bare Gyprocs plater. Da kan vi fort spare et par timer på en stor lydvegg. Nesten én dag på en tomannsbolig på denne størrelsen, beregner han, der han står i det totalt rundt 290 m2 store huset.

Thorsen viser fram et rom satt opp med Leca Isoblokk, Leca lydblokk og Weber-mørtel.

Murer Hansen AS står for murarbeidet med Leca og Weber-produkter. Her blir det bad, vaskerom og bod til en av mange boliger.

Murer Hansen AS står for murarbeidet med Leca og Weber-produkter. Her blir det bad, vaskerom og bod til en av mange boliger.

– Dette er lett håndterlige produkter som Murer Hansen AS bruker. Vi har hatt et langt samarbeid, og ser at prosjektene som går best er de med faste samarbeidspartnere, konstaterer driftslederen.

Thorsens råd for bedre lønnsomhet

  • Byggmesterfirmaer bør satse på egne ansatte framfor mye innleie av arbeidskraft
  • Gjenta samme byggemetode. Da unngår du i stor grad helt nye problemstillinger, byggingen går raskere og resultatet blir bedre.
  • Planlegg godt
Arkitekt Ragnhild Godø Slørdal har tegnet rekkehusene på Borgen Vest.

Arkitekt Ragnhild Godø Slørdal har tegnet rekkehusene på Borgen Vest.

Kvalifisert planlegging for bedre trivsel

Ragnhild Godø Slørdal er arkitekt i Norgeshus. Hun har tegnet rekkehusene på Borgen Vest og jobbet med å tilpasse noen foreslåtte tomannsboliger til tomten og terrenget.

– Det første vi gjør i et slikt prosjekt er å se på terrenget, studere sol- og utsiktsforhold, gå gjennom reguleringsplanene og se hvor mye det er tillatt å bygge. Så begynner vi å forme boligene, sier Slørdal.

På Borgen Vest trekker hun fram kvaliteter som romslige oppholdsarealer og direkte utgang til sydvestvendte, private uteplasser. Enkelte av boligene har alle funksjoner på bakkeplan.

Her var byggingen av de første 16 boligene godt i gang. 6 av dem var allerede solgt.

Her var byggingen av de første 16 boligene godt i gang. 6 av dem var allerede solgt.

– Dette er effektive og praktiske boliger der vi også har fått utnyttet nivåforskjeller i terrenget til parkering og mer skjermede uteplasser samtidig som vi lager fellesareal og lekeplass, sier Sørdal.

Her har utviklerens ønsker fått sitt svar i arkitektens løsninger, og motsatt. Fasadene har et mangefasettert uttrykk med både royalimpregnert tre-kledning, fasadeplater og ulike fargevalg.

– Forskjellige fargerog materialer gir et mer spennende bomiljø. For et område som dette, er det også med på å øke verdien og vil lønne seg for de som flytter inn om de en gang skal selge, sier Ragnhild Slørdal.

  • Prosjekt: Boligfelt med mål om 180 nye boliger
  • Arkitekt: Norgeshus
  • Leveranse: Glava Proff 34 i ytter- og innervegger, Gyproc standard gips GN 13 i vegger og tak inne. Glava Robust taklamell, Leca Isoblokk 350, Leca lydblokk mellom boenheter, Weber mørtel.
  • Byggherre: Norgeshus 3 Bygg Mester
  • Entreprenør: Norgeshus 3 Bygg Mester
  • Byggeår: 2019-2025