BAS Magnus Lunder med hånda på en stender i GLAVA® Pluss System BYGG

Grønt fotavtrykk var viktig krav for Studentsamskipnadens nye boliger på Sognsvann. Her isoleres yttervegg med GLAVA® Pluss System. BAS Magnus Lunder med hånda på en stender.

Byggherre stilte krav – halverte utslipp for familieboliger

Byggherren stilte store krav til klimagassutslippene for de nye familieboligene på Kringsjå. GLAVA® kom godt ut med sine miljødeklarasjoner og bidro til å redusere utslippene med femti prosent.

– Dette er en veldig ryddig og bra byggeplass, sier Trond Larsen, prosjektrådgiver hos GLAVA®.

– Dette er en veldig ryddig og bra byggeplass, sier Trond Larsen, prosjektrådgiver hos GLAVA®.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er medlem av miljønettverket Grønn Byggallianse og har et uttalt mål om grønnere studentboligdrift og grønnere byggeprosjekter. Nå bygger de tre bygg med totalt 82 studentboliger for familier. Klimabelastningen skal være rundt nullutslippsnivået.

– Det overordnede målet i dette prosjektet er femti prosent reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med et tilsvarende bygg i stål og betong. Kunden er opptatt av å støtte opp under Norges forpliktelser i Parisavtalen, så vi fikk tydelige føringer for maksimumsutslipp for ulike byggematerialer, forteller Hans Foyn Friis, assisterende prosjekteringsleder i Seby, Veidekke Entreprenør.
Les mer om GLAVAs bidrag for å oppnå Norges forpliktelser i Paris-avtalen 

Høy andel resirkulert materiale

Boligbyggene er isolert med GLAVA® Robust på tak og GLAVA® Pluss System i veggene.

Det var blant annet bruken av resirkulerte råvarer i produksjonen som gjorde at GLAVA® innfridde kravene til god miljødokumentasjon. GLAVAs glassullprodukter er laget med inntil 70 prosent resirkulert glass.

Vi får mesteparten av glasset vårt fra Norsk Gjenvinnings fabrikk i Fredrikstad. Det er ikke langt fra anlegget vårt i Askim. Vi sørger for at det er kortreist også.
Trond Larsen, prosjektrådgiver hos GLAVA®


Tømrerlærling skrur mens BAS Magnus Lunder legger GLAVA® Robust på det nesten ferdige taket.

Tømrerlærling skrur mens BAS Magnus Lunder legger GLAVA® Robust på det nesten ferdige taket.

Ett av mange miljøtiltak


SiOs satsing på gode miljøtiltak fortsetter etter at isolasjonen er på plass og byggene står ferdige. Det skal installeres solceller på tak og to av veggfasadene for egenproduksjon av elektrisitet. I tillegg skal de borre 16 nye geovarmebrønner som skal forsyne studentene med lokal jordvarme. Produksjonen av varme og elektrisitet er planlagt større enn de tre byggenes behov, og overskuddet er tenkt eksportert og fordelt til andre bygg i studentbyen.

Vi fortsetter å satse på de gode miljøtiltakene. Massivtre er et miljøvennlig materiale som vi har gode erfaringer med, og solceller og lokal geovarme er tiltak vi ser gode resultater av på Kringsjå, sier Helge Chr. Haugen, Eiendomsdirektør i SiO.


Veggen til venstre mangler fortsatt isolasjon, mens veggen til høyre er ferdig isolert og duk er montert. Hele prosessen fra bar vegg til duk er svært effektiv.

Veggen til venstre mangler fortsatt isolasjon, mens veggen til høyre er ferdig isolert og duk er montert. Hele prosessen fra bar vegg til duk er svært effektiv.

– Viktig med god miljødokumentasjon

For å kunne regne ut det totale klimagassutslippet til et prosjekt, er entreprenørene avhengige av gode miljødeklarasjoner. Produktene velges ut fra en totalvurdering der miljødeklarasjonene spiller en viktig rolle.

– Det blir innhentet EPD-er (Environmental Product Declaration) for alle produktene som vurderes. Når vi sammenligner produktene, er det det globale oppvarmingspotensialet i et hundreårsperspektiv, GWP100, i EPD-en som vurderes. Vi er interesserte i det totale bildet. Velger vi et produkt med høye utslipp et sted, må vi kompensere et annet sted.

Av isolasjonsalternativene var det GLAVA® som kom best ut. Det er utelukkende brukt produkter fra GLAVA® i dette prosjektet. GLAVA® Pluss System var en favoritt både for prosjekterende og for arbeiderne på byggeplassen.

– Det er en rasjonell og fin måte å bygge på. Det går veldig fort, sier Hans Foyn Friis, assisterende prosjekteringsleder i Seby, Veidekke Entreprenør.

Lavt volum og enkel logistikk

Det er ikke bare de fornybare ressursene, den effektive byggingen og de gode isolasjonsverdiene som gjør at isolasjonen fra GLAVA® har et lavt karbonavtrykk. På grunn av de lange fibrene i glassullen kan den komprimeres så mye at den har førti prosent lavere volum enn tilsvarende fiberbasert isolasjon. Dette blir ikke hensyntatt i EPD-en, men man skal ikke kimse av at det trengs færre lastebiler under transport og at arbeiderne på byggeplassen får færre tunge løft.

– Til dette bygget kom all isolasjonen på én lastebil, forteller Magnus Lunder, BAS hos Veidekke Seby. Han har blant annet ansvaret for at sekkene med isolasjon ligger klare når arbeidsdagen begynner. Han lener seg mot en stender fra GLAVA® Pluss System. De er allerede ferdige med å isolere og legge duk på en av fire yttervegger.

– Nå som vi har teknikken i fingertuppene, går det veldig fort å jobbe med dette systemet. Det er lett å håndtere og veldig slitesterkt. Jeg tror gjengen her synes det er morsomt å jobbe med, avslutter Lunder.Studentboliger på Kringsjå

  • SiO bygger 82 studentboliger for familier fordelt på tre bygg i Kringsjå studentby. Målet er at byggene skal være energi- og klimaeffektive med en klimabelastning rundt nullutslippsnivået.
  • Blant miljøtiltakene er å bygge i massivtre, bruk av solceller og lokal jordvarme og såkalt gråvannsgjenvinning fra avløpsvann fra dusj, der brukt varmtvann bidrar til å varme opp nytt varmtvann til dusjen.
  • Byggherre er opptatt av å støtte opp under Norges forpliktelser i Parisavtalen og har derfor lagt tydelige føringer for maksimumsutstlipp for ulike byggematerialer.
  • GLAVA® har levert 2200 m2 GLAVA® Pluss System og ca. 1500 m2 GLAVA® Robust.
  • Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo
  • Entreprenør: Seby, Veidekke Entreprenør