BYGG

Innblåser gjør jobben med bearbeiding av blåseull og installering i bygg og boliger. Råvaren leveres av GLAVA®.

Effektivt med blåseisolering

GLAVA® leverer råvaren til blåseisolering - med den samme gode kvaliteten som tradisjonell glassull. Innblåser Martin Prøis i AMP Isolering mener blåseisolering gir klare fordeler i byggeprosjektet.

Martin Prøis har levert tjenesten med blåseisolering av boliger på Østlandet i mer enn 30 år. Han opplever at byggmesteren ser klare fordeler med å velge blåseisolering av loft og tak, og andre deler av byggkonstruksjonen der det er vanskelig å komme til. Martin startet med etterisolering og rehabilitering av boliger, men jobber nå kun med blåseioslering av nybygg. AMP gjør jobben med bearbeiding av blåseull og installering i bygg og boliger.

Det er mye tid som kan spares på et byggeprosjekt ved at håndverkeren prioriterer sin tid til å gjøre snekkerarbeid.
Martin Prøis, AMP Isolering 


På byggeplass gir blåseisolering også en fordel med enklere logistikk. Martin Prøis leverer blåseisolering i AMP Isolering.

På byggeplass gir blåseisolering også en fordel med enklere logistikk. Martin Prøis leverer blåseisolering i AMP Isolering.

Effektivt
– Det er besparelser å hente på et byggeprosjekt ved at håndverkeren prioriterer sin tid til å gjøre snekkerarbeid. Det gjelder særlig på trange kryploft, forklarer Prøis.  En isolasjonsjobb av loft i bolighus kan ofte gjøres langt raskere med blåseisolering. For den som skal utføre jobben handler det om at det kan bli varmt og trangt å jobbe med isolasjonsarbeid på et loft over lengre tid. 

På samme måte som ruller og plater, gir blåseisolering gir god isolasjonseffekt, og tetter godt rundt bjelkelag og i kriker og kroker.

En isolasjonsjobb av loft i bolighus kan ofte gjøres langt raskere med blåseisolering.
Martin Prøis, AMP


Gode råvarer
GLAVA® leverer råvaren til blåseisolering - med den samme gode kvaliteten som tradisjonell glassull.

– I en del bygningskonstruksjoner, som for eksempel loft, ser vi at det er effektivt å blåse isolasjonen, sier Per Christian Haugen, komersiell leder for blåseisolasjon i GLAVA® AS.

GLAVA® som produsent er opptatt av å levere gode råvarer for innblåsing og har knyttet til seg selvstendige innblåsere som har ansvar for utførelsen av innblåsingen.

Varene krever ingen mellomlagring før bruk, og leveres direkte fra bil på det tidspunktet det skal blåseisoleres.

Varene krever ingen mellomlagring før bruk, og leveres direkte fra bil på det tidspunktet det skal blåseisoleres.


Leveres direkte fra bil

På byggeplass betyr blåseisolering enklere logistikk:

Varene krever ingen mellomlagring før bruk, slik vi er vant til med de fleste byggmaterialer som leveres på byggeplass. Her leveres isolasjonen direkte fra bil på det tidspunktet isolasjonen skal blåses inn i vegger og tak.

Det er beregning av mengden av materiale og hastigheten av innblåsningen som er nødvendig for å oppnå en ønsket tetthet, og høyden av materiale som må til for å dekke hele rommet (R-verdi).