BYGG

God stemning på møtet i Olje- og energidepartementet. Fra venstre: Administrerende direktør Jon Karlsen i GLAVA®, olje- og energiminister Tord Lien og marketing-/kommunikasjonssjef Per Stræde i GLAVA®.

Energiministeren i møte med GLAVA®

Energieffektivisering av eldre boligmasse sto på agendaen da GLAVA® møtte olje- og energiminister Tord Lien. 

Olje- og energiminister Tord Lien og GLAVA® har et felles fokus når det gjelder å redusere energiforbruket i Norge. Eldre boligmasse, som ble bygd i en tid da det verken ble stilt krav eller var særlig bevissthet rundt energibruk i bygg, utgjør et stort innsparingspotensial.

Det ble bygd omkring 700.000 norske boliger i tiårene etter krigen som ikke når opp til dagens energikrav. Dette var tema da energiministeren møtte GLAVA® til en prat om hva som kreves for å optimalisere norsk boligmasse til energivennlige boliger.

– Jeg opplevde møtet som veldig nyttig og lærerikt. Det er med på å gi økt innsikt og grunnlag for bedre beslutninger hos begge parter, fastslår administrerende direktør Jon Karlsen i GLAVA®.

Jeg opplevde møtet som veldig nyttig og lærerikt. Det er med på å gi økt innsikt og grunnlag for bedre beslutninger hos begge parter.
Administrerende direktør Jon Karlsen