BYGG

Det er gode grunner til å gjøre boligen din bedre isolert: Du vil få lavere energibruk og dermed lavere strømutgifter. Ikke minst vil en godt isolert bolig gi bedre komfort og inneklima.

Etterisolering lønner seg

Etterisolering av vegger, tak, vinduer og loft kan gi store utslag for energibruken i boligen din. Se hva du kan gjøre for å spare energi. 

Før du setter i gang med oppussing bør du kartlegge energibehovet i boligen din. Med Enovas støtteordning kan du bestille en energirådgiver hjem til deg.

En energirådgiver hjelper deg med å sette opp en helhetlig tiltaksplan for boligen din, som blant annet gir deg en pekepinn på hvor stor energilekkasjen er i huset ditt, hvordan du kan etterisolere og tette lekkasjer med enkle tiltak, og hvilke oppvarmingskilder som anbefales for din bolig. 

En helhetlig plan er en hjelp for å sette tiltakene i en sammenheng, slik at du kan kombinerer tiltak som det er lurt å gjøre samtidig for å få mest mulig igjen for pengene. Få nærmere informasjon om energirådgivning hos Bolig Enøk.

Les mer på Enova om støtteordninger til energismarte boliger

Klikk på bildet for å se videoen for tiltak Bolig Enøk anbefaler for energisparing i boligen:

 

Energismarte tiltak i boligen

 • Etterisoler kaldt loft.
 • Etterisoler ytterveggene.
 • Isoler innervegg mot uoppvarmet rom.
 • Skift ut vinduer.
 • Installér ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner til erstatning for naturlig ventilasjon.
 • Installer ny rentbrennende vedovn/ peisinnsats, eller pelletskamin.
 • Isoler gulv mot kald kjeller/kryprom.
 • Etterisoler kjellervegg.
 • Isoler loftsluke.
 • Skift ut ytterdøren.
 • Installer luft/luft-varmepumpe.

Bolig Enøk gir deg flere tips til energisparing

Slik kommer du i gang:

1Det første du bør gjøre er å avdekke hva boligen din faktisk trenger. Hva er problemet; er det gulvkaldt, smelter snøen på taket, trekker det fra vinduene? Eller har du ganske enkelt et ønske om å oppgradere boligen?

2) Vurder hvilke tiltak som kan være lønnsomt og fornuftig for din bolig. Du kan kontakte en energirådgiver for å få en vurdering av boligen. 

3) Før du starter er det smart å finne ut hvor mye du vil legge i jobben. Kanskje er det greit å bare legge ekstra isolasjon på loftet til å begynne med?

4) Vil du hyre inn fagfolk eller gjøre jobben selv? Dersom du setter bort jobben, er det viktig å finne kompetente fagfolk og be om referanser.

5) Når du skal etterisolere trehus er det viktig å kartlegge hva slags konstruksjoner huset har, ettersom dette er styrende for hvordan etterisoleringen bør utføres. Byggeåret er en viktig indikator. Dette kan du lese mer om under etterisolering.

6) Ved en enøk-rehabilitering av boligen er det viktig å tenke på sammenhengen mellom tiltakene i boligen, og ikke bare se de enkelte fagfeltene hver for seg. Enøk-tiltak i boliger handler om et mangfold av tiltak som utføres av flere ulike håndverkerfag, som snekkere, rørleggere, elektrikere og blikkenslagere.

7) Uansett hvilke energiløsninger eller oppvarmingskilder som velges, vil det alltid lønne seg å planlegge etterisolering som en viktig del av rehabiliteringen.

8) Mange opplever at det trekker fra vinduene. Eldre vinduer trenger ikke nødvendigvis byttes. Tetting med lister mellom karm og rammer kan ofte gi et tilfredsstillende resultat.

9) Vær smart. Det er god grunn til å passe på å etterisolere veggene hvis kledningen likevel skal skiftes. Det samme gjelder for tak og trekkfulle loft. Før ny kledning blir lagt er det viktig å sikre tett vindsperre.

10) Ved enøkrehabilitering og etterisolering vil du samtidig oppnå bedre kategorisering av boligen i forhold til energimerking. På sikt betyr det også muligheter for å oppnå en høyere verdi på boligen. 

 

 Dette kan du spare ved å isolere: 

Tiltak

Årlig besparelse
[kWh/m2]

Årlig besparelse *
ved 100m2 [kr/år]

Etterisolering av
tak (15cm)

50kWh/m2
isolert areal

4.000 kr/år

Etterisolering mot
kald kjeller (15cm)

30kWh/m2
isolert areal

2.400 kr/år

Etterisolering av
yttervegg (10cm)

50kWh/m2
isolert areal

4.000 kr/år

Fra Enova, * Beregnet ut fra en strømpris 80 øre/kWh