BYGG

GLAVA® Extrem med lambda 32 er et produkt som gjør det mulig å bygge med slankere konstruksjoner, og som gjør jobben mer effektiv.

Extrem 32 - best isolasjonsevne

GLAVA® Extrem 32 er byggisolasjon med høy isolasjonsevne, spesielt tilpasset slankere konstruksjoner og passivhusstandard.

Det er kvalitetsforskjell på isolasjon. Jo lavere lambda-verdi, desto bedre isolasjonsevne. GLAVA® etablerte i 2016 en ny standard i bransjen med Proff 34. Extrem 32 ble utviklet fra 33 til 32 i 2015. GLAVA® jobber hele tiden for å videreutvikle våre produkter.

De siste årene er det investert 130 millioner kroner i å bygge Europas mest moderne produksjonslinje i Stjørdal. Dette er en av flere investeringer for å utvikle miljøvennlige produkter som isolerer best. Glassullproduktene lages med returglass.

Det er viktig at vi som kan, går i bresjen for utvikling av produksjonslinjer og investerer i metoder som gjør jobben enklere og rimeligere for utførende byggmester.

Administrerende direktør i GLAVA®, Jon Karlsen

GLAVA® Extrem med lambda 32 er et produkt som gjør det mulig å bygge med slankere konstruksjoner, og som gjør jobben mer effektiv. Det samme gjelder produktutviklingen av Trollveggen, som har gjort modulbygging av grunnmur enklere. Dette er bare noen av bidragene vi vil se mer av i bransjen i 2015.