BYGG

Skattefradrag for ENØK-tiltak kommer. – Dette er gode nyheter for både miljøet og norske boligeiere, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Forslag om fradrag for ENØK-tiltak kommer

Erna Solberg (H) lover å foreslå en skattefradragsordning for ENØK-tiltak i norske boliger i statsbudjettet for 2016. – Det er godt nytt, sier Jon Sandnes, administrerende direktør  i Byggenæringens Landsforening.

 – Dette er gode nyheter for både miljøet og norske boligeiere, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL til bygg.no.

Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA® er spent på ordingen:
– Vi er spente på hva slags ordning som kommer. Den støtten som eksisterer i dag er det altfor få som benytter seg av, sier Jon Karlsen. Han trekker fram to ting som han mener er viktig for ny ordning:
 – Det er viktig at terskelen ikke er så høy at du som boligeier må gjøre veldig mye med huset ditt for å få støtte. Det er få som er villige til å investere millioner av kroner for å spare hundre tusen, illustrerer Karlsen.
– Det må i tillegg være ordninger som støtter passive tiltak, som etterisolering og tetting, og ikke bare en ordning som støtter ny elektronikk. 

Det må i tillegg være ordninger som støtter passive tiltak, som etterisolering og tetting, og ikke bare en ordning som støtter ny elektronikk.

Jon Karlsen, administrerende direktør GLAVA®

Målet er energisparing i norske boliger. Men mange tiltak er kostbare å igangsette uten støtte.
For at den annonserte skattefradragsordningen skal utløse energisparing, påpeker BNL at det er viktig at ordningen inkluderer de tiltak som folk flest ønsker å gjennomføre, men som er for kostbare å igangsette uten økonomisk drahjelp.

Det gjelder spesielt: ambisiøs etterisolering av vegger, tak og gulv, god vindtetting og skifte til de mest energieffektive vinduene. En skattefradragsordning vil være med på boligeierne positivt til å gjøre tiltakene fremtidsrettet, slik at det velges ambisiøse og energieffektive løsninger når det likevel planlegges tiltak for oppgradering og oppussing.
– Dette er spesielt viktig i tilknytning til bygningsmessige arbeider, siden slike tiltak kun gjøres i forbindelse med vedlikehold med 30-50 års mellomrom, forklarer Sandnes.


Det er viktig at ordningen inkluderer de tiltak som folk flest ønsker å gjennomføre, men som er for kostbare å igangsette uten økonomisk drahjelp. 

Jon Sandnes, administrerende direktør BNL 

Les mer om skattefradragsordningen på www.bygg.no

Les mer om Enovatilskuddet her