BYGG

Fukt ødelegger isolasjonsevne

Fukt reduserer konstruksjonens evne til å isolere. Selv en marginal økning i fuktinnhold kan gi en stor reduksjon av isolasjonseffekten. Derfor gjelder det å være ekstra bevisst hvis du velger trefiberisolasjon eller andre materialer som tar til seg fuktighet.

Mineralull (stein- og glassull) tar ikke til seg fuktighet når den er riktig montert i bygget. For enkelte andre produkter er imidlertid situasjonen en annen. Ikke minst gjelder det trefiberisolasjon, som lett tar til seg fuktighet fra luften.

Redusert isolasjonsevne

Det betyr i praksis at konstruksjoner med trefiberisolasjon har en atskillig høyere fuktighet enn de med mineralull. Det fører i sin tur til at trefiberens isolasjonsevne kan være merkbart dårligere enn det som oppgis på pakkene.

Selv en marginal økning i fuktighet gir nemlig en stor reduksjon av isolasjonsevnen. Dette forholdet er også beskrevet i den norske og internasjonale standarden (NS-EN ISO 10456), og i byggforskserien til Sintef.

For glass- og steinull har ikke dette noen praktisk betydning, i og med at materialene ikke tar opp fukt. Derfor vil isolasjonsevnen være den samme som oppgis på pakken også etter at isolasjonen er montert i bygget.

Får en konsekvens

Dette er det viktig å være klar over når man bygger. Velger man materialer som kan ta til seg fukt, slik som cellulose og trefiberisolasjon, spiller luftfuktigheten negativt inn på byggets evne til å isolere – og dermed også energibruken.