GLAVA UNG skal bygge stolthet til byggfag. Flere unge velger byggfag på videregående. BYGG

På lag med byggfag: Vi i GLAVA® vil vi bidra til at de unge velger byggfag og forstår at byggenæringen er en spennende bransje som gir muligheter.

– Gi "kredd" til unge som velger byggfag

Vi fortsetter å slå et slag for de unge – framtidas håndverkere! I GLAVA® vil vi bidra til at de unge velger byggfag, føler seg stolte i faget og ser mulighetene i byggenæringen.

Yousuf Maow, Mathias Heyn Slydal og Martin Skaali går på byggfag Thor Heyerdahl videregående  skole.

Yousuf Maow, Mathias Heyn Slydal og Martin Skaali går på byggfag Thor Heyerdahl videregående skole.

Kårer årets unge og lovende lærling

Vi heier på lærlinger på byggeplasser rundt i hele Norge, og har besøkt byggeplasser for å følge hverdagen til både elever og kommende håndverkere. Nå engasjererer vi alle som jobber i byggenæringen til å kåre årets unge og lovende lærling. Følg med på GLAVAs Facebook og nominer en god lærling-kollega! Les mer på vår Facebook og Instagram, og følg nomineringen og kåringen av GLAVA® UNG & LOVENDE i begynnelsen av desember.

Heier på lærlinger og byggfagungdom

Bransjen trenger motiverte og flinke håndverkere som kan bygge Norge. Derfor vil vi være med på å framsnakke byggfagutdanning, som et ypperlig studievalg for unge som liker praktisk arbeid, og vil skape og bygge. 

Bedre rykte

Heldigvis har byggfag hatt en økende populæritet og fått et bedre rykte, som fortjent. Men fortsatt er det viktig å løfte yrkesfag fram som et godt utdanningsvalg. Det vil vi gjøre noe med!

– Det som er viktig for oss i GLAVA® er at ungdommen skal forstå at yrkesfag ikke er et dårlig valg. Det å få et fagbrev innen yrkesfag er faktisk en veldig god utdanning, sier Bjørn Heggen, salgssjef i GLAVA®. 

Det handler om at unge skal føle stolthet, og se på byggenæringen som en spennende og viktig bransje. 
Bjørn Heggen, salgssjef GLAVA® 

Bli en energismart snekker!

Byggfag er en bra utdanning i Norge. Det er viktig for oss i GLAVA® og hele bransjen at unge velger byggfag. Vi vil også bidra til å øke kunnskapen om isolasjonsfaget; Hvordan brukes isolasjon og hvilken funksjon har isolasjonen i ulike konstruksjoner? Energieffektivisering fortjener også en viktig plass i pensum.

Hvordan vi kan spare energi og bygge energieffektive hus er nøkkelkunnskap. Det blir enda viktigere i framtida. Dagens unge håndverkere blir verdifulle rådgivere for å bygge energismarte bygg. Ferske tall fra Enova viser at rekordmange er opptatt av å søke støtte til energismarte tiltak i boligen. Det sier noe om viktigheten av å være en oppdatert håndverker. Etterisolering er nemlig det mest lønnsomme du kan gjøre for å kutte energibruken i boligen.

Byggenæringen er spennende og kan gi muligheter for mange unge. Mathias Heyn Slydal og Martin Skaali mener byggfag er et bra valg.

Byggenæringen er spennende og kan gi muligheter for mange unge. Mathias Heyn Slydal og Martin Skaali mener byggfag er et bra valg.

Gir muligheter til den enkelte

– Det handler om at ungdommen skal føle stolthe, og se at byggenæringen er en spennende og viktig bransje i Norge, sier Bjørn Heggen, som vil være på lag med byggfag. Han kjenner på ansvaret for at de unge faktisk forstår hva de går til, og hva næringen byr på:

– Derfor er det viktig å fremme byggenæringen vår som en viktig næring, den kan gi den enkelte mange muligheter i framtida.