BYGG

Denne eneboligen i Vestby totalrenoveres for å øke standarden. Montering med GLAVA® Veggplate 31 gjør rehabiliteringen enklere og øker boligkomforten.

Isoler yttervegg med Veggplate 31

Er den tekniske standarden gått ut på dato? Nå er det enklere å rehabilitere ytterveggene for å øke standarden på boligen med Veggplate 31 fra GLAVA®. Fiks på fasaden og hold varmen inne.

Eldre boliger har ofte kalde gulv og overflater, og har et prekært behov for etterisolering. Veggplate 31 fra GLAVA® er laget for montering rett på stenderverk og gjør etterisoleringen enklere. Platene egner seg like godt for rehabilitering som nybygg. 

Gått ut på dato
Byggmester Baksjøbygg AS i Vestby og energirådgivere i Bolig Enøk AS samarbeider om et pilotprosjekt, der Veggplate 31 er brukt for å oppgradere en eldre bolig fra 70-tallet. Den tekniske levetiden på huset var overskredet. Det var tid for å skifte kledning og bytte vinduer. Baksjøbygg rådet huseieren til å etterisolere loft og yttervegger samtidig. 

Velger hybride løsninger
– Ofte blir det valgt hybride løsninger, enten kun skifte av kledning eller 50 mm etterisolering. Det gir ikke full effekt, men dekker minimumskravene. Vi gir våre anbefalinger, som innebærer en oppgradering til dagens tekniske forskrifter, men det er kunden som har lommeboka. Det kan være mye jobb å etterisolere med 150 millimeter med tradisjonell byggemetode, som kreves for å få en moderne yttervegg. På dette prosjektet har vi enkelt etterisolert med 98 millimeter med Veggplate 31, forklarer Bjørn Espen Roksvold i Baksjøbygg.

Ofte blir det valgt hybride løsninger, som ikke gir full effekt, men kun dekker minimumskravene.
Bjørn Espen Roksvold, Baksjøbygg AS

John Martin Næss, teknisk rådgiver i GLAVA®

John Martin Næss, teknisk rådgiver i GLAVA®

Effektivt system
Veggplate 31 monteres med Veggplatebrakett, små festeanordninger av stivt plastmateriale, som gjør at platene sitter tett og reduserer kuldebroer.

– Det er et mye raskere system å jobbe med. Det er viktig for bygging i landet vårt, med mye skiftende vær. Det gjelder å unngå at isolasjonen blir utsatt for fuktighet, sier Roksvold. Han registrerer at gutta på prosjektet har jobbet effektivt med å isolere ytterveggene.
John Martin Næss, teknisk rådgiver i GLAVA® mener gevinsten er viktig:

– Her skulle de i utgangspunktet etterisolere med 15 cm tradisjonell utlekting, men de fant ut at de oppnår samme effekt med 98 mm Veggplate 31. Det er isolert smalere enn planlagt, uten å gå på akkord med isolasjonseffekten. Huseieren får et veldig bra bygg å bo i, samtidig som det vil hjelpe på strømregningen.

Et eksempel: 15 cm bindingsverk med Proff 34 + 68 mm Veggplate 31 gir en U-verdi på 0,180 W/m2K, som er dagens krav til yttervegger.

Her skulle det i utgangspunktet etterisolere med 15 cm tradisjonell utlekting, men byggmester fant ut at de oppnår samme effekt med 98 mm Veggplate 31. 
John Martin Næss, teknisk rådgiver i GLAVA® 

 VEGGPLATE 31

  • Isolering med GLAVA® Veggplate 31 kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.
  • Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm.
  • Vegg 31 er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjon.
  • Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere. Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg.
  • Systemet gir et tilnærmet homogent/kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette reduserer kuldebroer og gir derfor veggen større varmemotstand.