Grunnarbeid med GLAVA® Ringmur 600 mm BYGG

Her utføres grunnarbeid av Dobloug Entreprenør med GLAVA® Ringmur 600 mm såleblokk løsning, til bygging av nye lokaler for Smarte Boliger.

Ny ringmur møter kravene

Stadig bruk av tykkere isolasjon i grunnen har resultert i et nytt ringmursystem fra GLAVA®. Les mer om nyheten GLAVA® Ringmur 600.

Tidligere var det vanlig å legge 20 – 25 cm EPS i grunnen. Etter den nyeste revideringen av energikapittelet i TEK ble det vanligere å legge tykkelser på 35 cm. Den økte høyden gjorde at GLAVA® Ringmur 450 mm og 520 mm ble 10–15 cm «lavere» enn tidligere. Derfor har GLAVA® introdusert nyheten GLAVA® Ringmur 600 mm. 

Den nye høyere ringmuren muliggjør større tykkelser på gulvisolasjonen, som kan være hendig når energikravene i TEK 17 skal imøtekommes. GLAVA® Ringmur er en isolert forskalingsløsning for ringmur med ferdigbehandlet overflate av fibersement. 

GLAVA® RINGMUR 600 MM
Ringmurselementet er skåret i 45 grader i endene. Dette gjør at du kun forholder deg til ett element for hele muren, inkl. utvendige og innvendige hjørner. Elementene låses sammen ved hjelp av et solid låsestavsystem. Sammen med GLAVA® Såleblokk kan ringmurselementet brukes på nærmest alle grunnforhold.

 

GLAVA® Ringmur er isolering, forskaling og fasade i ett og samme produkt.

GLAVA® Ringmur er isolering, forskaling og fasade i ett og samme produkt.

FORDELER MED GLAVA® RINGMUR:

  • Kun ett element å forholde seg til.
  • Enkel kutting og tilpassing.
  • Isolering, forskaling og fasade i ett og samme produkt.
  • Ringmurselementes lengde er kun 1200 mm.
  • Kan lett håndteres av 1 person.
  • Effektiv og solid låsing av ringmur med låsestaver.
  • Såleblokken har eget låsesystem i EPS.
  • Kort monteringstid.
  • Ringmur og såle kan støpes samtidig.

Betong

Betongkvalitet: B30 finsats 0-8 fraksjon. Synkmål (slump) 18 cm.
Betongforbruk 600: 73 liter/lm.