Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på besøk hos GLAVA® i Askim. BYGG

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på besøk hos GLAVA® i Askim.

Ola Elvestuen om GLAVAs nye fasadeelementer - Potensialet er kjempestort!

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk selv prøve å montere GLAVAs nye fasadeelement som han mener kan ha et stort energisparepotensial både i Norge og utlandet.

- Potensialet er kjempestort. Både her i Norge, men også utlandet er veldig spennende. Nedover i Europa har energieffektivisering av bygg også en mer direkte effekt på klimautslippene, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen monterte det nye elementet på GLAVAs egen kontorfløy som nå energioppgraderes som pilot nummer 2.

Ola Elvestuen monterte det nye elementet på GLAVAs egen kontorfløy som nå energioppgraderes som pilot nummer 2.

Tirsdag 20. november besøkte han GLAVA® i Askim for å lære mer om det nye fasadesystemet som halverer tiden det tar å energioppgradere et hus med ny isolasjon, ny fasade og nye vinduer.

På GLAVAs egen kontorfløy fikk statsråden selv prøve å montere elementet som kommer ferdig luftet med isolasjon og fasadeplate, skrus rett på Plywood-plater og ikke er større enn at det kan håndteres av én person alene.

- Vi er her fordi vi er opptatt av energioptimalisering av bygg. Og det viktigste da er hva vi gjør med de husene som allerede står, sier Elvestuen.

Energioppgradering og ansiktsløft
Mens et nybygg bruker i underkant av 70 kWh per kvadratmeter, er snittet for alle norske boliger 201. Særlig er energisparepotensialet stort i de rundt 800.000 boligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet, der rehabiliteringstakten i dag er altfor lav til å nå Stortingets mål.

- I disse husene brukes det fort 300 kWh per kvadratmeter, noen opp i 400. Det er her det virkelig monner å få gjort noe. Vi har utdannet 4000 energirådgivere og bidratt med kompetanse, men skjønte etter hvert at vi måtte utvikle noe som gjorde det enklere å få jobben gjort. Med elementene gir vi både boligeier som skal kjøpe, og håndverkeren som skal selge og utføre, en mye raskere og ikke minst mer forutsigbar prosess, sier Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®.

GLAVA-sjef Jon Karlsen utfordret statsråden på hvordan myndighetene og bransjen sammen kan sørge for at flere boligeiere energioppgraderer husene sine.

GLAVA-sjef Jon Karlsen utfordret statsråden på hvordan myndighetene og bransjen sammen kan sørge for at flere boligeiere energioppgraderer husene sine.

I tillegg er det et poeng at energioppgraderingen må kunne føre med seg betydelig ansiktsløft. Med elementene kan huseier velge akkurat den fasaden han vil ha, enten det er kledning eller vedlikeholdsfrie plater – eller en kombinasjon som på det første pilotbygget som ble presentert i juni.

- GLAVA® er en del av løsningen
- Vi gjør nå vår del gjennom å gjøre det enklere å energioppgradere, og ønsker at myndighetene følger opp med å gjøre det enklere å få støtte til denne typen tiltak som har effekt. Skal vi få fart på dette markedet som alle er enige i at fungerer for dårlig i dag, trenger vi et godt samspill, sier Jon Karlsen.

Ola Elvestuen trekker her frem Enova som nå ligger til Klima- og miljødepartementet, etter tidligere å ha sortert under Olje- og energidepartementet. Han lot seg også begeistre da han fikk høre at GLAVA® bruker opptil 70 prosent resirkulert glass i sine isolasjonsprodukter.

GLAVA® er en del av de miljøbedriftene som har en større betydning enn bare seg selv og sitt. De er en del av sirkulærøkonomien og de løsningene vi trenger på de klima- og miljøutfordringene vi står i.
Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister