BYGG

Prisen for strømmen

Nok en gang går debatten om strømprisen. Glava-sjef Jon Karlsen mener det er på tide at man også tar debatten om bruken av strømmen.

– Det eneste vi vet sikkert om strømprisen, er at prisen for samfunnet blir for høy om vi ikke bruker mindre, sier administrerende direktør Jon Karlsen i GLAVA®.

Etter en usedvanlig lang og kald vinter, og påfølgende tørr sommer, er vannmagasinene tomme og prisene stiger. Det har ført til krav om alt fra at man bør stoppe eksporten til utlandet, til at staten må kutte i el-avgiften. Den debatten kan imidlertid framstå ensidig med tanke på hvilke utfordringer Norge og resten av verden har når det gjelder energibruken som sådan.

Bruker dobbelt så mye som i Sverige
– I Norge bruker vi i dag dobbelt så mye strøm til oppvarming av bolig som i Sverige. Slik kan vi ikke fortsette. Til det er ren, norsk strøm for avgjørende for at verden skal nå målene Norge og 191 andre land satte seg gjennom Paris-avtalen. Utslippstunge bransjer må nemlig elektrifiseres. Og vi må tenke på hva som møter dem når de plugger i kontakten, sier Karlsen.

40 prosent av all energi i Norge går til bygg. Politikere og fagfolk er derfor enige om at dette må ned. Stortinget har vedtatt å redusere energibruken med 10 TWh innen 2020, hvorav 4 TWh skal tas gjennom boliger.

Jon Karlsen, administrerende direktør  i GLAVA®.

Jon Karlsen, administrerende direktør i GLAVA®.

– Nybygg er ikke problemet. Ny teknologi og strenge krav gjør disse husene tette. Jon Karlsen, administrerende direktør  i GLAVA®

Men de fleste nordmenn bor ikke i nybygg. I underkant av 800.000 boliger i Norge er bygget i perioden mellom andre verdenskrig og tusenårsskiftet. Dette var en tid med helt andre krav enn i dag. I praksis lekker de energi, sier Karlsen.

Truer forsyningssikkerhet
Hans regnestykke viser at de 800.000 husene i snitt bruker 201 kWh per m2. Gjennom enkle passivtiltak som etterisolering og nye vinduer, kan man halvere forbruket. Tar man 40.000 hus, vil man nærme seg de 4 TWh. Tar man 100.000, nærmer man seg hele målet for alle bygg. Likevel skjer det ikke. Energioppgraderingstakten er i dag på bare litt over én prosent. Samtidig kommer det stadig til nye ting som trenger strøm, som den raskt voksende elbilparken. Det utfordrer også kapasiteten i strømnettet som ikke er bygget for de effekttoppene vi ser i dag, der alle skal bruke mye strøm samtidig.

Derfor bruker GLAVA® store ressurser på innovasjon for etterisolering, i håp om at dette vil sette fart på energioppgraderingstakten ved å gjøre etterisolering enklere. Så langt ser testingen av det helt nye produktet lovende ut, men utviklingen er ennå ikke ferdig.

– NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) estimerer at det norske strømnettet må oppgraderes for 140 milliarder kroner i perioden 2017-2027. Den regningen kommer også tilbake til oss alle. Man kan forsøke seg med smartmålere og strømpris som er lavere på tider av døgnet når færre bruker strøm, men én ting vil alltid være rimeligst: Den strømmen du ikke bruker, sier Jon Karlsen, og legger til:

Den vil også være den reneste. Og nå trengs den mer enn noen gang!