BYGG

SEOPP demo-huset i Oslo er ferdig planlagt, og byggearbeidene startet i januar 2016. Huset er bygget på 60-tallet og oppgraderes til et energismart familiehus med høy komfort og lavt energiforbruk. GLAVA® er med på oppgraderingen.Foto: RATIO

Renoverer til energismarte familiehus

To familiehus fra 60- og 70-tallet totalrenoveres i regi av forskningsprosjektet SEOPP. Sammen står aktører som har felles interesse av å finne de mest optimale løsningene for enøk-rehabilitering. 

Gjennom prosjektet SEOPP er GLAVA® med på å rehabilitere to eldre småhus og tester ut helt nye fasadesystemer. Målet er økt boligkomfort og lavere energiforbruk i de to bolighusene i Bergen og Oslo. 

SEOPP demo-huset i Oslo er ferdig planlagt, og byggearbeidene startet i januar 2016. Huset er bygget på 60-tallet og skal bli topp moderne. 
SEOPP demo-huset i Bergen er ferdig planlagt, og byggearbeidene startet i mars 2016. Også her skal det totalrenoveres for modernisering. 

Familien Engelands hjem på Årvoll i Oslo er valgt ut i forksningsprpsjektet SEOPP, for å dokumentere optimale løsninger i enøk-rehabilitering. Foto: RATIO

Familien Engelands hjem på Årvoll i Oslo er valgt ut i forksningsprpsjektet SEOPP, for å dokumentere optimale løsninger i enøk-rehabilitering. Foto: RATIO

– Høy energistandard
– Det finnes dessverre mange eksempler på ombyggingsprosjekter som gir små eller ingen energibesparelser, og til og med medfører dårligere inneklima, og i noen tilfeller fører til fuktskader, sier John Arne Bakke, teknisk sjef i GLAVA®.

– GLAVA® er derfor positive til å være med på et prosjekt for å utvikle trinnvise løsningsforslag og gjennomføre oppgradering til en høy energistandard, der robuste løsninger og økt komfort er siktemålet.

Det finnes dessverre mange eksempler på ombyggingsprosjekter som gir små eller ingen energibesparelser, medfører dårligere inneklima, og i tillegg fører til fuktskader.
John Arne Bakke, teknisk sjef GLAVA® 

På Årvoll tester GLAVA ut helt nytt produkt som heter Veggplate 31, som har en høyere isoleringsgrad enn tidligere.

På Årvoll tester GLAVA ut helt nytt produkt som heter Veggplate 31, som har en høyere isoleringsgrad enn tidligere.

Ny veggplate fra GLAVA®
På Årvoll tester GLAVA® ut helt nytt produkt som heter Veggplate 31, som har en høyere isoleringsgrad enn tidligere. I januar begynte arbeidene.

Hele bygningsskallet blir oppgradert med nytt tak med ekstra isolasjon, ny kledning og ekstra isolasjon i veggene, isolert sokkeletasje, nye tre-lags vinduer og nye dører, ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe og rentbrennende vedovn.

På Hjellestad i Bergen er det isolert utvendig med Pluss-stendere (med Proff 34) rett på ytterveggen, en enkel og smart løsning ved rehabilitering.
Se flere bilder fra montering av Pluss system i Bergen her. 

Energibruken i disse byggene vil bli på nivå med nye bygg, der energibehovet til oppvarming vil være en tredel av det de har hatt tidligere.
Eivind H. Kolstad, Bolig Enøk AS

Energi- og passivhusrådgiver Eivind Kolstad i Bolig Enøk.

Energi- og passivhusrådgiver Eivind Kolstad i Bolig Enøk.

Vurderer husets behov
Huset får også mange nye bokvaliteter, en mer funksjonell planløsning og bedre utnytting av alle tre etasjene.

 Energibruken i disse byggene blir på nivå med nye bygg, der energibehovet til oppvarming vil bli en tredel av det de har hatt tidligere, sier daglig leder Eivind H. Kolstad i Bolig Enøk AS. Som energi- og passivhusrådgiver er hans oppgave å gi råd til huseieren både når det gjelder planlegging, og senere hvordan de skal bruke det ”nye” huset. 

- Vi legger en plan for hva som kan gjøres basert på husets behov, huseiers ønsker og ressursene vi har til rådighet. Gjennom SEOPP får disse huseierne en fullstendig oppgradering til moderne nivå, sier Kolstad. Vi lager da plan for hva som kan gjøres basert på de kriteriene.

SeOPP

  • Prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen.
  • Målet er å gå fra dagens situasjon med lite ambisiøs og lite systematisk rehabilitering og oppgradering, til et framtidig volummarked hvor det benyttes gjennomprøvde og dokumenterte rehabiliteringskonsepter med høye energi- og miljøambisjoner.
  • I SEOPP utvikles løsninger, metoder og verktøy for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard samtidig som betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger oppnås.
  • Prosjektet startet i 2013 og går over fire år til utgangen av 2016. I løpet av denne tiden skal rehabiliteringskonseptene utvikles og dokumenteres gjennom pilotbygg.

500 huseiere ville bli med

  • Over 500 huseiere meldte på sine hus da prosjektet søkte piloter for rehabilitering. Blant de to som ble valgt ut, er familien Engelands hjem på Årvoll i Oslo. Familien på fem hadde lenge ønsket seg en rehabilitering av huset som ikke var gjort all verdens med siden det ble satt opp i 1965. 
  • SEOPP er et forskningsprosjekt ledet av SINTEF Byggforsk, der en rekke aktører innen byggebransjen samarbeider om å utvikle løsninger, metoder og verktøy for å oppgradere gamle hus til en høy energi- og miljøstandard. Målet er å vise hvilke tiltak som er mest lønnsomme for  å skape komfortable hjem med redusert energibruk.