Energiforbruket i servicebyggene på Svalbard kan reduseres med 65 prosent ved etterisolering med GLAVAs fasadeelement. Dette ble Jon Karlsen i GLAVA® invitert til Zerokonferansen for å snakke om. BYGG

Energiforbruket i servicebyggene på Svalbard kan reduseres med 65 prosent ved etterisolering med GLAVAs fasadeelement.

Slik vil Glava kutte 2/3 av energiforbruket på Svalbard

Jon Karlsen presenterer regnestykket under Zerokonferansen i Oslo der en rekke politikere, miljøorganisasjoner og virksomheter er samlet for å diskutere Svalbard som et utslippsfritt utstillingsvindu.

– En oppgradering av alle offentlige servicebygg og bolighus i Longyearbyen vil redusere energibehovet med 65 prosent, sier administrerende direktør Jon Karlsen i GLAVA®.

Torsdag 8. november står han på scenen under konferansen som samler alt fra store deler av regjeringsapparatet med statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen og utviklingsminister Nicolai Astrup, til Equinor-sjef Eldar Sætre og internasjonale toppledere innen en rekke sektorer.

Under sesjonen «Svalbard som utslippsfritt utstillingsvindu», er tema hvordan næringsliv og myndigheter kan samarbeide for å utvikle og realisere et fornybart energisystem når de nå skal utfase kullvirksomheten.

Må begynne med å redusere energibehovet

– Det er en rekke spennende initiativ på gang i regi av prosjektgruppa Svalbard 203040, der de ser på blant annet solenergi, fornybar hydrogen og energilagring. Alle disse initiativene til nye energikilder gis imidlertid langt bedre vilkår om vi begynner med å redusere energibehovet. Derfor er vi glade for å bli invitert til å snakke om dette, sier Karlsen. 

Han har fått hjelp av Bolig Enøk-gjengen til å regne på energipotensialet i Longyearbyen. 

– Er det hus som virkelig trenger å skifte skall, er det i Longyearbyen. Totalt har de tolv servicebygg bestående av skoler, barnehager og idrettshall som i dag bruker 7.800.500 kWh i året. Med våre nye fasadeelementer vil energiforbruket reduseres med 65 prosent, sier Karlsen.

Ifølge eiendomssjefen i Longyearbyen er privatboligene «dårlig isolerte, bygget for midlertidighet og utette på grunn av permafrost og setninger». Til sammen utgjør de 150.000 m2 og anslås til å stå for 75 prosent av det totale energiforbruket i Longyearbyen.

– Siden vi kjenner tallene for servicebyggene, kan vi stipulere forbruket til 30.000.000 kWh per år. Med elementene våre vil de klare seg med 10.500.000 kWh i året, sier Karlsen. 

Statsråd besøker pilot-bygg

I regnestykket har man brukt en oppgradering med det nye fasadeelementet, som ble presentert for første gang i juni. Elementet kommer ferdig med lufting, isolasjon og valgfri kledning, er ikke større enn at én mann kan håndtere det alene, og halverer tiden det tar å kle om og energioppgradere et eldre hus.

Nå jobber GLAVA® også med en lignende elementløsning for taket, og 20. november kommer klima- og miljøminister Ola Elvestuen på besøk for å se på de to første pilotbyggene i Askim: Et typisk 70-tallshus og GLAVAs eget kontorbygg.

– Stortinget har vedtatt å kutte energibruken i bygg med 10 TWh innen 2030. At ministeren kommer til oss og vi blir invitert inn i sammenhenger som dette, viser at løsningene våre kan utgjøre en forskjell i det regnestykket, sier Jon Karlsen.