BYGG

En energirådgiver kan fortelle hvordan du smartest gjør en god Enøk-rehabilitering av boligen.

Tenk smart når du pusser opp

Du kan få et solid tilskudd til byggeprosjektet ditt fra ENOVA, forutsatt at du gjør oppgrderingen på riktig måte og i riktig rekkefølge.

Det starter med en gjennomgang av boligen sammen med en energirådgiver, som hjelper til med å sette opp en helhetlig tiltaksplan.

Det gir blant annet en pekepinn på hvor stor energilekkasjeren er i huset, hvordan du kan etterisolere og tette lekkasjer med enkle tiltak, og hvilken oppvarmingskilder som anbefales for din bolig. 

Em helhetlig plan er en hjelp for å sette tiltakene i en sammenheng, slik at du kan kombinere tiltak som det er smart å gjøre samtidig, for å få mest mulig igjen for pengene.

Les mer om Enova-tilskuddet og finn søknadsskjema på Enovas nettsider

Slik gjør du en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien:

  1. Start med å redusere varmetapet i boligen. Etterisolering og tetting av lufttlekkasjer fører til en lunere bolig med jevnere temperatur. Det er viktig å opprettholde ventileringen av boligen, da helst med varmegjenvinning.
  2. Reduser strømforbruket med energieffektive hvitevarer og belysning = mindre energibehov.
  3. Utnytt solenergien aktivt ved å velge vinduer som slipper inn dagslys og som beholder varmen i boligen.
  4. Vis og kontroller energiforbruket med automatiske strømsparingssystemer.
  5. Velg varmekilder som er basert på fornybar energi.