BYGG

Varsler gjennomgang av støtteordninger for energieffektivisering

GLAVA-sjef Jon Karlsen brukte valgkampen til å utfordre alle politiske partier på energieffektivisering og Stortingets vedtak om å spare 10 TWh i bygg innen 2030. Nå varsler Arbeiderpartiet en gjennomgang av Enovas støtteordninger for energieffektivisering av privatboliger.

Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen (til venstre) i samtale med GLAVAs marketing- og kommunikasjonssjef Per Stræde, mens Hansens partikollega og stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (til høyre) får en innføring av GLAVAs driftssjef Jon Udness.

Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen (til venstre) i samtale med GLAVAs marketing- og kommunikasjonssjef Per Stræde, mens Hansens partikollega og stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (til høyre) får en innføring av GLAVAs driftssjef Jon Udness.

- Det er veldig viktig at vi blir gjort oppmerksomme på støtteordninger som ikke fungerer. Vi oppfatter jo her at det er noe å gå på, for å si det forsiktig.  Og hvis det stemmer, må vi se på hvordan vi kan innrette dem annerledes. Der har Stortinget en jobb å gjøre, og det må vi forsøke å få fart på utover vinteren, sier Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Sammen med partikollega Svein Roald Hansen svarte han på utfordringen ved å stille hos GLAVA i Askim for en time ”energirådgivning” på overordnet nivå: Hvordan man enklest kan oppfylle Stortingets vedtak om å spare 10 TWh i bygg innen 2030.

Karlsens regnestykker viste hvordan man i dag har 2,1 millioner m2 bolig i Norge. I snitt brukes 201 kWh per hver m2. Halverer man dette, har man spart energi tilsvarende 40 TWh – bare i eksisterende boligmasse. Uten at det krever verken ny teknologi eller totalrenovering.

Se politikerne besøke GLAVA-fabrikken!

Lover oppfølging

- Kravet til nye boliger som bygges etter Tek17, er 65 kWh per m2. For å halvere snittet til 100 kWh per m2 i de boligene som allerede står, holder det i praksis å skifte skall på huset: Ny kledning, nye vinduer og etterisolering, sier Jon Karlsen.

Foruten å være et spørsmål om energisparing og bokomfort, handler dette også om en internasjonal klimagevinst. Ved å slutte å fyre for kråka, frigjøres den rene strømmen som både Norge og resten av verden trenger når utslippstunge bransjer skal elektrifiseres. 

- Dette hører innunder klima- og miljøsatsingen som er helt nødvendig om Norge skal kunne klare å oppfylle sine forpliktelser som vi har sagt vi skal gjøre i internasjonale avtaler. Vi kommer til å følge opp hvordan dette kan rigges på bedre måte så det er interessant for flere vanlige huseiere å etterisolere og få mer energieffektive hus, sier Stein Erik Lauvås.

Flere partier ønsker endring

I tillegg til Arbeiderpartiet har både Høyre, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne varslet GLAVA at de ønsker å se nærmere på energieffektivisering i løpet av høsten.

Per i dag er nemlig rehabiliteringstakten altfor lav for å kunne realisere de energigevinstene som ligger i eksisterende bygg. Jon Karlsen peker på Enova som det verktøyet norske myndigheter har for å påvirke i riktig retning.

- Vi forventer at politikerne nå ser på deres mandat, sier Karlsen.