GLAVA-sjef Jon Karlsen snakket om etterisolering av gamle bygg på Enovakonferansen. ENOVAKONFERANSEN

– Vi skal finne raskeste vei fra pall til klimaskall

GLAVAs nye fasadesystem ble møtt med stor nysgjerrighet under Enovakonferansen i Trondheim.

«Hvem kan knekke milliardkoden?» var tittelen på sesjonen der Enova ønsket bransjens perspektiv på hva som skal til for å utvikle rehabiliteringsmarkedet. Dette er ifølge Enova beregnet til flere milliarder kroner i året, men likevel energioppgraderes altfor få bygg til å nå myndighetenes mål om en energireduksjon på 10 TWh innen 2030.

GLAVA-sjef Jon Karlsen var invitert for å fortelle om det nye fasadesystemet, utviklingsarbeidet bak og hva som skal til for at fasadesystemet kan bli en slik «game changer" som Enova etterlyser. 

Stor interesse for å bli piloter
- I de to pilotene vi holder på å avslutte i Askim, en eldre enebolig og kontorfløyen på fabrikken vår, har vi møtt på overraskende få utfordringer. Vi er derfor så trygge på selve systemløsningen nå, at det fremover handler om å teste ut hvordan vi skal få alt rundt det til å fungere. Vi må finne raskest mulig vei fra pall til klimaskall, sier Jon Karlsen.
Foran de rundt 250 tilhørerne fra byggebransjen, myndigheter og organisasjoner, viste Karlsen hvordan det Glava egentlig gjør med det nye fasadesystemet, er å gi byggene et helt nytt klimaskall. Prosjektet går nå over i en ny fasa med storskalatesting.


Både boligeiere og eiendomssjefer i det private og offentlige har tatt kontakt med oss om prosjekter de ønsker å få med i storkalatesten. Interessen kommer fra hele landet, og vi skal nå velge ut hva vi går videre med.
Jon Karlsen, GLAVA-sjef

Karlsen røpet at minst ett av prosjektene vil være på Svalbard. 

Statsbygg: Må gripe fatt i eksterende bygg

Under konferansen var ikke GLAVA den eneste aktøren som understreket viktigheten av eksisterende bygg. Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg sa rett ut at byggebransjen må tenke litt mindre på snorklipping for nye bygg, og at det må bli mer prestisje å gripe fatt i de byggene som allerede står, dersom bransjen skal gi sitt nødvendige bidrag til at Norge når klimamålene. 

- Vi tror byggebransjen må spørre oss selv om hvor mye nytt vi må bygge, og heller se muligheter i å utvikle og energieffektivisere eksisterende bygg, sa Nikolaisen.