BYGG

Viktig å vite om glassull

Her kan du lese om de viktigste egenskapene ved glassull og svar på ofte stilte spørsmål. Glassull isolerer mot kulde, lyd og brann. 

Vi i GLAVA® har som mål å utvikle byggisolasjon med best mulig isolasjonsevne. Isolasjon handler om energi, miljø og komfort. Ved å isolere med bedre isolasjonsevne oppnår vi bedre inneklima og lavere energiforbruk i norske bygg og boliger. GLAVA® PROFF 34 er vårt nye hovedprodukt, med ni prosent bedre isolasjonsevne enn A37.

Her er svar på ofte stilte spørsmål om glassull: 

Glass omtales som et mineral, fordi hovedbestanddelene (sand, stein, kalk) både i glassull og steinull er mineraler, og har derfor fellesbetegnelsen mineralull. Glass fra husholdning og annet returglass gjenvinnes og brukes til produksjon av GLAVAs glassull. Resirkuleringen gjøres i tett samarbeid med Norsk Gjenvinning.

Termisk: Har stort sett samme termiske egenskaper, men det er forskjell på lambdaverdiene. Vår glassull har hovedprodukt med lavere lambdaverdi enn steinull. 

Lyd: Når man sammenligner vanlig bygningskvalitet er det lite eller ingen forskjell, men det finnes spesialprodukter.

Brann: Steinull og glassull er klassifisert som ubrennbare materialer. Det er særlig viktig å ta hensyn til at det er hele bygningskonstruksjonen/bygningsdelen som skal motstå brann. Isolasjonen blir en delkomponent i denne sammenhengen.

Komprimering: GLAVAs glassullprodukter komprimeres ned til 1/5 ved laging og transport. Steinull kan til sammenligning ikke komprimeres like mye. 

Fukt: Trefiberisolasjon er et organisk og hygroskopisk materialer som kan ta til seg fuktighet fra omgivelsene. Glassull er uorganisk, ikke hygroskopisk materiale som ikke kan ta til seg fuktighet fra omgivelsene.

Varmeisolasjonsevne: Glassull har bedre varmeisolasjonsevne enn trefiberisolasjon. 

Brann: De fleste av glassullproduktene til GLAVA® er klassifisert ubrennbare i Euroklasse A1 (Ubrennbar), mens trefiberisolasjon er klassifisert som et brennbart materiale i Euroklasse.

Vekt: Glassull er svært lett. Trefiberisolasjon veier tre ganger så mye.

Komprimering: GLAVAs glassullprodukter komprimeres ned til 1/5 av bruksvolumet, ved lagring og transport. Trefiberisolasjon kan ikke komprimeres. Det betyr at der du trenger en lastebil med GLAVA trenger du 5 lastebiler med trefiberisolasjon.

Varmelagringsevne beskriver et produkts evne til å ta opp og avgi varme til omgivelsene, men det har ingen innvirkning på energibruken i bygningen. Som eksempel kan nevnes at betong er et av de bygningsmaterialene som har best varmelagringsevne, samtidig som det er blant de som har dårligst isolasjonsevne. 

Tallene står for isolasjonsklasse. Jo lavere tallet er jo bedre isolerer produktet.GLAVA® Extrem 32 er i dag det beste produktet vi har. Den har 6 prosent bedre isolasjonsevne enn GLAVA® PROFF 34. Bruker du GLAVA® Extrem 32 får du et betydelig bedre isolert bygg, eventuelt slankere konstruksjon.

GLAVA® PROFF 34 er vårt nye standardprodukt og er den meste brukte isolasjonen i klimakonstruksjoner.

Økonomi 38 har ”dårligst” isolasjonsevne av de tre, men er et velegnet produkt til innvendige skillevegger og etasjeskillere mellom oppvarmede etasjer, siden det ikke er krav til termisk isolasjon.

Glassull er laget av glass hvor inntil 80 prosent er resirkulert (returglass). Se filmen: Slik blir glass til isolasjon.

Det betyr at isolasjonen ikke brenner eller kan bli satt fyr på. Brannsikkerhet er et viktig poeng. Men, det er særlig viktig å ta hensyn til at det er hele bygningskonstruksjonen/bygningsdelen som skal motstå brann. Isolasjonen blir en delkomponent i denne sammenhengen. Se SINTEFs sertifisering av byggisolasjon i klasse A1.


Både glassull og steinull er utmerkede produkt til bruk i bygg. Hverken glass- eller steinull suger vann. De er begge det vi kaller ikke kapillært sugende materialer. Glassull blir lettere våt når den utsettes for vann, men tørker raskt opp igjen på grunn av lange parallelle fibre som slipper vannet raskt ut. Dette er godt dokumentert i uavhengige studier hos SINTEF på blant annet GLAVA® Murplate, der dette er en viktig funksjon for produktet. 

Ja, steinull har et noe høyere smeltepunkt enn glassull. Smeltepunktet til glassull er ca. 750 grader C, mens steinull smelter ved ca. 1000 grader C. Både steinull og glassull er klassifisert som ubrennbare materialer selv om steinull har et høyere smeltepunkt enn glassull. 

Lambdaverdien (λ) angir termisk konduktivitet, også kalt spesifikk varmeledningsevne. λ-verdien uttrykker altså varmestrømmen gjennom materialet ved en gitt temperaturforskjell. Måles i W per m2 flate ved en temperaturforskjell på 1 K per m tykkelse, dvs. W/mK. Praktisk lambdaverdi avhenger bl.a. av materialets fuktinnhold og temperaturnivå (Kilde: Wikipedia). Varmeledningsevne omtales forenklet som isoleringsevne eller isolasjonseffekt. Jo lavere lambdaverdi-desto høyere isolasjonsevne. Les mer om betydningen av lambda og isolasjonsevne.

Dagens u-verdikrav iht byggteknisk forskrift finnes gjennom linken under:

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-3/

Den mekaniske virkningen av fibre som kommer i kontakt med huden kan forårsake kortvarig kløe. Dekk til utsatt hud. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre produktene våre og det har skjedd store forbedringer knyttet til dette. 
Bruk ansiktsmaske til engangsbruk ved arbeid i uventilert område. Bruk vernebriller ved arbeid over hodet. Glassull klassifiseres i henhold til retningslinjer gitt i et EU-direktiv, som frikjenner glassull fra kreftmistanke.
Du kan lese mer om disse to temaene i denne brosjyren.

Det skal være press i isolasjonen, ikke bare for at den skal sitte i fakket, men også være sikker på at det ikke oppstår glipper. Det normale er å tilskjære med 1 cm overmål på bredden, og litt mer på lengden.

Nei, det får man ikke (selv om mange tror det). Ved økende sammenpressing forbedres isolasjonsevnen. Det er først når produktet er presset sammen 5 – 6 ganger (til rundt 70 kg/m3)at isolasjonsevnen begynner å reduseres igjen. Det er viktig at sammenpressingen er kontinuerlig over hele flaten.

Dampsperre skal monteres på varm side av isolasjonen i alle kontinuerlig oppvarmede bygninger. For kjelleryttervegger under terreng der halvparten av den totale isolasjonstykkelsen, eller mer, er plassert på utsiden (kald side) så er det ikke nødvendig å montere dampsperre i vanlige tørre rom. Dette gjelder også for murvegger over terreng. For kjellervegger under terreng, men som kun isoleres innvendig gjelder følgende regel: mer enn halve vegghøyden tilbakefylt utvendig – det brukes ikke dampsperre. Under halve vegghøyden tilbakefylt – det brukes dampsperre.
Er terrenget skrånende må dette avgjørelse per tilfelle.

Våtrom under terreng skal damptettes uansett.
For bygninger som kun er sporadisk oppvarmet gjennom året må bruk av dampsperre vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ta gjerne kontakt med oss.

 

Inntrukket dampsperre vil si at dampsperren flyttes inn i den isolerte konstruksjonen. Det er flere fordeler med denne løsningen, men i yttervegg og tak kan el.føringer legges uten at dampsperreskiktet brytes. Hovedregelen er at det skal være tre ganger så mye isolasjon på kald side av dampsperren, eller sagt på en annen måte ¼-del av den totale isolasjonstykkelsen. F.eks. 15 cm + dampsperre + 5 cm. Løsningen kan brukes både på yttervegger og i takkonstruksjoner.

Dog finnes det unntak! Løsningen skal ikke brukes i våtrom eller i bygg som kun er sporadisk oppvarmet. Det kan medføre fukt og fuktskader. 

Vi anbefaler at man legger en kontinuerlig dampsperre.

Dampsperren hindrer at varm og fuktig inneluft trenger ut i de kalde delene av konstruksjonen. Faren for kondens og kondensskader øker betraktelig.

Dampsperren fungerer også som en luftsperre og den er med på å redusere varmetapet. Om man ikke anledning til å montere en dampsperre er god ventilasjon meget viktig. Særlig på rom som kjøkken og bad. Er du usikker så ta gjerne kontakt med oss.

Det som i tillegg er viktig å huske på ved etterisolering av kaldt, luftet loft er at luftingen ute ved raftet blir ivaretatt. Det kan enten brukes en rafteplate, eller man skråskjærer isolasjonen, slik at den passer. Om man ikke bruker en rafteplate må man legge på en vindsperre for å forhindre utlufting av isolasjonen. Den skal legges ca 1 meter innover.

Skal loftet brukes til lagring, og det ikke er dampsperre mot det kalde loftet, er det viktig at ”gulvet” er dampåpnet.

Vi anbefaler rupanel, eller forskalingsbord med glipper på 10 mm (ikke sponplate som er forholdsvis damptett).

Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Vi anbefaler at himlingen lektes ned under dampsperren og at lampene legges i nedforingen. PÅ den måten ivaretaes en tett dampsperre. Hvis det ikke er mulig må man sørge for at dampsperren er tett rundt downlightkassene, og legg gjerne noe ekstra isolasjon over. (Isolasjonen som er fjernet p.g.a. kassene må kompenseres over kassene).

Det kan brukes isolasjon uten papir, men da bør det rulles ut en stripe (ca. 1 m) med et vindtett materiale(Vempro vindsperre) over isolasjon langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen. Glava Rafteplate benyttes innerst ved raftet. Platen er formskåret og belagt med impregnert kraftpapir som fungerer som vindbeskyttelse.

I eldre hus og hytter med lav grunnmur og kryperom, er det svært viktig å ha et godt isolert bjelkelag. Først bør eventuell gammel isolasjon og stubbloft fjernes. Vær nøye med isolering ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting i randsonen/ut mot kantbjelken, bør dette utbedres først. Isolasjonen monteres mellom bjelkene. Sjekk senteravstanden og dimensjon på bjelkene. Avviker senteravstanden fra c/c 600 mm, eller bjelkene er bredere enn 48 mm kappes isolasjonen med 5-10 mm overmål. Under isolasjonen og bjelkene festes en vindsperre. Det er viktig at kryperommet er godt ventilert. Sørg for at alle ventiler i muren står åpne. Det kan med fordel legges en plastfolie på bakken for å hindre fuktavdunsting fra grunnen

Les mer om etterisolering

Dette er høyst sannsynlig støv som skyldes luftlekkasjer, og isolasjonen har fungert som et filter for smuss og støv. Det er liten fare for vekst av mikroorganismer i glassull men dette kan vokse på tilnærmet alle materialer så lenge vilkårene for vekst er tilstede. De organiske materialene i konstruksjonen vil være meget hardt angrepet før det smitter over på glassull.

Fyller isolasjonen fakket/rommet godt, den har spenst og ikke er tilsmusset, kan den fint brukes videre. Glassull har normalt en levetid på min. 60 år. Dog bør isolasjon fra før tidlig 1970-tall vurderes utskiftet. Dagens produkter har vesentlig bedre isolasjonsevne. 

Dersom kjelleren skal innredes må du først sjekke at kjelleren er tørr. Hvis kjelleren ikke er tørr må dette utbedres først.

Tykkelsen på isolasjonen bestemmes ut ifra isolasjonsbehov og kjellerens takhøyde.

Mot betonggulvet legges en 0,20 mm plastfolie som fuktsperre, med 50 cm overlapp, og gjerne tapede skjøter.

Tilfarere av f.eks. 48 x 73 mm legges ut med senteravstand 600 mm. Det gir plass til 70 mm isolasjon. Ved behov for høydejustering må tilfarerne justeres med klosser/kiler.

Hvis det ikke er isolasjon under det eksisterende gulvet, må det ikke isoleres mer enn 50 mm i tilfarergulvet, pga. fare for kondens. Isolasjonen monteres mellom tilfarerne. 22 mm sponplater eller gulvbord festes til tilfarerne. Sponplatene limes og skrues fast til tilfarerne. Til slutt legges parkett, laminat e.l.

I risikoklasse 1, 2 og 4 og brannklasse 1, kan det lages t flytende gulv med GLAVA® EPS S 150 med fals. Hvis isolasjonen legges i flere lag er det ikke behov for fals. Underlaget må være plant, mindre ujevnheter kan avrettes med fin sand. EPS-platene legges ut i forband. Deretter legges 0,2 mm plastfolie og 22 mm gulvsponplater. Sponplatene limes i not og fjær, men skal ligge flytende. Så legges ønsket overgulv.

Lydisolering benyttes mot utendørs støy, mellom separate rom eller leiligheter, mellom næringsvirksomhet og boligrom og alle andre steder det er ønskelig å utestenge uønsket lyd. Norsk standard stiller krav til konstruksjonens lydegenskaper. I praksis viser det seg at for å tilfredsstille brukeren kan det være fornuftig å benytte konstruksjoner med enda bedre lydegenskaper enn påkrevet.

Isolasjonen har en meget viktig oppgave i å avdempe hulrommet. Det er glassullens store overflate(mange små/tynne tråder) som gjør at deler av lyden absorberes. Absorpsjonen er størst ved høye frekvenser og øker i teorien med materialtykkelsen og fibermengde. I praksis vil det være gunstig å benytte Glava Extrem 32 (inntil 50 mm), men ved større isolasjonstykkelser vil Glava Proff 34 og Glava Økonomi 38 ha tilnærmet like lydisolasjonsegenskaper. Ut fra økonomiske hensyn vil det derfor være fordelaktig å benytte Glava Økonomi 38.

Gå til lydisolering i menyen

Nei! Glava Trinnlydplate krever en 22mm sponplate, som trykk- og lastfordelende sjikt over. Dette er for å forhindre deformasjon av platen. Husk kantavstivning.

Se monteringsanvisning her.

Våt og fuktig glassull skal alltid taes ut av konstruksjonen så fort som mulig, slik at både konstruksjon og glassull får tørke skikkelig. Dette minimerer sjansen for skader.

Våt glassull gjenvinner sine gode termiske egenskaper etter den har tørket, med mindre den har blitt utsatt for forurenset vann. Forurenset vann fyller porene med smuss som opptar luftens plass og reduserer eller ødelegger isolasjonsegenskapene. Har glassullen blitt utsatt for forurenset vann, skal den skiftes.

Den våte glassullen kan med fordel settes på klosser slik at vannet lettere blir drenert gjennom platen/rullen. Uttørkingstid er avhengig av tørkeforhold og hvor våt isolasjonen er. Klissvåt glassull tar lang tid å tørke, og bør det bør vurderes om den skal byttes ut. 

Vi anbefaler, i de tilfeller der dybden i hulrommet er større enn bredden eller høyden, at isolasjonen settes inn på kant. Dette vil sikre god utførelse og optimal utfylling kontra å kappe biter som legges inn.

Isolasjonsevnen blir litt redusert, men mindre feil og god utfylling oppveier for dette.

GLAVAs målsetting er mindre plastforbruk, blant annet i form av tynnere emballasje. Miljø, bærekraft og livsløp er alltid et tema i nye prosjekter og en naturlig del av dialogen med våre leverandører når det gjelder sortering, gjenbruk og grad av resirkulerbarhet. Dette er også en del av prosjektet «fremtidens produktmerking», som GLAVA jobber med. Utviklingen av plastforbruket vårt er tatt inn i den årlige miljørapporten for å gi økt oppmerksomhet til plastutfordringene. Slik kan vi følge med på utviklingen over tid, siden dette er et område vi vil forbedre oss på. GLAVA® er medlem av Grønt Punkt Norge og sertifisert etter kravene i ledelsessystem for miljø, ISO 14001.

Priser

Glava Isolasjon selger gjennom forhandlere. Priser kan variere noe fra butikk til butikk. Spør derfor om pris hos dine lokale byggevareforhandlere.

Kan avkapp av glassull gjenbrukes?

Ja, tørt og rent avkapp uten forurensning av sagmugg o.l. kan gjenbrukes som blåseisolasjon. Avkapp som tilfredsstiller disse kriteriene kan returneres i våre retursekker for avkapp. Vi jobber imidlertid aktivt med flere industrielle løp for å finne ulike måter å gjenvinne glassull på, blant annet i Leca-kuler. Inntil 80 % prosent av vår isolasjon er laget av returglass. Les mer om hvordan vi nå kan gi avkapp fra glassull nytt liv.