close-pop-up.svg

Bedre rom med akustikkplater

Fritthengende absorbent, Ecophon
Lydabsorbenter har en viktig funksjon, spesielt i åpne kontorlandskap, klasserom, auditorier og idrettshaller, der god lyd og optimal romakustikk er ekstra viktig. Akustisk himling, veggabsorbenter og skjermvegger er alle gode del-løsninger for gode akustiske forhold.

Å se og høre godt er avgjørende for å prestere – enten det er på arbeidsplassen, i skolen, i andre offentlige bygg eller arenaer der mennesker skal fungere i fellesskap. 

Lydforhold er viktig for læring

– Når lydforholdene optimaliseres inkluderes alle elevene og det gir lærerne best mulige arbeidsforhold, sier konseptutvikler Halvor Berg i Glava AS. Han har blant annet jobbet tett med Steinkjer skole som har sikret gode arbeidsforhold for store og små, med akustiske himlinger.

Barn som sitter rundt en pult og tegner mens en lærerinne følger med.
Støy gjør det vanskeligere å høre hva som blir sagt, noe som direkte påvirker læringen. Gode lydforhold er viktig for effektivitet, læring og trivsel. Det har de her på Steinkjer skole.

Når lydforholdene optimaliseres inkluderes alle elevene og det gir lærerne best mulige arbeidsforhold.

Halvor Berg

Konseptutvikler i Glava

Prioriter god akustikk

Støy og dårlig akustikk kan virke forstyrrende og plagsomt. Å velge gode løsninger for akustisk regulering og støydemping, er derfor en god investering for å konstruere funksjonelle lokaler.

Romakustikken skal sikre tilfredsstillende lydforhold og god taleforståelse. Kravene til romakustiske forhold er ulike for ulike typer rom og bruksformål. Det er oppgitt grenseverdier for bl.a. lydnivå og etterklangstid i Norsk Standard NS 8175:2012. I tillegg skal universell utforming legges til grunn for lydforhold, på lik linje med f.eks. syn- eller bevegelseshemming..

Akustiske_himlingsplater108418 Microsoft Warsaw_Solo Square.jpg
Kontorlokaler trenger god akustikk. Her er det løst med fritthengende absorbent, Ecophon Solo.

Fordeler med akustikkplater

Akustiske himlinger bygges primært for å ivareta lydforholdene i rommet. Det har som sin sekundære oppgave å skjule tekniske føringer som f.eks. kabelbroer, ventilasjonskanaler mm.

Det finnes mange forskjellige visuelle varianter, og himlingene kan brukes som et designelement for å løfte det visuelle uttrykket en stor flate som et tak gir. God akustikk er vesentlig i alle miljøer der mennesker oppholder seg, og spesielt viktig i miljøer for formidling, ro og konsentrasjon.

Elever i skole med akustiske himlingsplater
Lyddempende systemhimlinger bidrar til bedre læring for elevene i skolen. På bildet er det både akustisk himling og veggabsorbenter.

Nedforede systemhimlinger har i tillegg en viktig funksjon for å skjule overliggende tekniske løsninger som ventilasjon og elektriske føringer, og for bæring av lyd og lys.

Fordeler med system-himlinger

– Systemhimlinger gjør det mulig å plukke ned enkeltplater når det er behov for vedlikehold og inspeksjon av systemene. Det lar seg ikke gjøre der det eksempelvis bygges med fast gips.

Akustiske_himlingsplater112134 BS Kwintijn Raalte_Gedina A.jpg
Barn trenger ro for å kunne konsentere seg og lære.

Himlinger har dessuten en funksjon som bæring av innfelt lys- og lydsystemer. 
– Her innfrir vi stadig arkitektenes nye ønsker og krav til utforming og design. Glava leverer produkter fra Ecophon som er tilpasset ulike bruksområder, forteller konseptutvikler Halvor Berg. 

Lyddoktor Halvor Berg foran et stort basseng
Lyd og akustikk

Stille og rolig i svømmehallen?

I svømmehaller er det ofte dårlig akustikk og temmelig høyt støynivå. Det sliter på både besøkende og de som arbeider der.

Lyddoktor Halvor Berg står midt i en tom kantine og smiler til kamera.
Lyd og akustikk

Kantine med romklang fikk lydabsorberende kunst

Det blir høy summing når journalister og fotografer i Dagens Næringsliv er samlet til lunsj. Romklangen måtte dempes

Lyddoktor Halvor Berg står midt i en tom kantine og smiler til kamera.
Lyd og akustikk

Kantine med romklang fikk lydabsorberende kunst

Det blir høy summing når journalister og fotografer i Dagens Næringsliv er samlet til lunsj. Romklangen måtte dempes