close-pop-up.svg

Gir gode byggeråd fra A til Å

Prosjektrådgiverne følger kundene fra start til slutt i byggeprosjekter. Utenfor nye Voldsløkka skole ble en testvegg satt opp. Prosjektrådgiverne Trond Larsen og Simen Lindgren i GLAVA® er spesialister på henholdsvis isolasjon og Gyprocs gips og stål.
Gode råd er billige for Gyprocs kunder. For å undersøke den best mulige veggløsningen for nye Voldsløkka skole, bygde de rett og slett en egen testvegg for å sjekke at lyd og sikkerhet ble som planlagt.

Rådgiverne i GLAVA® ønsker å bistå så mye som mulig i tidlig fase i et byggeprosjekt. Da sikres de beste løsningene.

– Vi er med fra A til Å som støttespiller, forteller Simen Christoffer Lindgren. Han er prosjektrådgiver for Gyproc og ble kontaktet av arkitektkontoret som tegner den nye ungdomsskolen på Sagene i Oslo. Prosessen som fulgte, er en helt vanlig rådgivingsprosess for ham.

Rådgiverne har først et møte med arkitekten. Deretter med hele teamet, som er engasjert i Voldsløkka skole, både prosjekterende og entreprenøren. Entreprenøren her var Veidekke. Skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2023 og totalentreprisen er på nær 500 millioner kroner.

Følger kundene hele veien

– Vi i Gyproc gir råd og veiledning hele veien, forteller Lindgren.

Rådene er basert på informasjonen de mottar, og på bruk av Gyprocs produkter og løsninger. Rådgiverne tar ikke på seg den formelle rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og bygningsloven, men følger kundene sine fra start til slutt.

Da prosjektet for nye Voldsløkka skole skulle settes i gang, sikret rådgiverne at veggløsningene ble i henhold til kravene undervisningsbygget hadde.

Helhetlig samarbeid om prosjektrådgiving

En ting er å være der i detaljplanlegging av veggtyper i teorien. Voldsløkka skulle ha en spesiell type spesialfinér som ferdig finish på veggene. De var avhengige av en spesiell gipsplate som var god på lyd, i tillegg til rett stivhet og dimensjon på stålet. Praksis kan være noe annet. Derfor foreslo rådgiverne å rett og slett sette opp en testvegg.

Trond Larsen understreker at praksis kan være noe annet enn teori.

Trond Larsen

Prosjektrådgiver, Glava Isolasjon/Gyproc

Han er rådgiver for Glava Isolasjon og ble raskt koblet på prosjektet. Dermed var spisskompetanse fra både Gyproc og Glava Isolasjon koblet på, for å gi de beste, helhetlige rådene for prosjektet.

LES OGSÅ: Tverrfaglig prosjektering på Jordal amfi har gitt resultater

Ville vise løsningen i praksis

– Dette gir oss også mulighet til å lære av hverandre og dele kompetanse, supplerer Simen Lindgren.

  På Voldsløkka skole var det flere forhold som måtte tas hensyn til. For eksempel var det strenge krav til akustikk. Det var også viktig å tenke sikkerhet, siden veggene skulle være veldig høye. Nybygget skal bli over hele fire etasjer. Gyproc kommer gjerne med forslag til detaljløsninger til de som prosjekterer, altså arkitekten. Her anbefalte de VDB, som brukes til å binde sammen dobbeltbindingsverk, slik at vegger kan bygges høyere.

– Før vi gikk videre med detaljene, ville vi gjerne se løsningen vi hadde foreslått i praksis, forteller Trond Larsen.

LES OGSÅ: På dette hotellet valgte de lette gipsplater

Ga gode råd på byggeplass

Vi foreslo for prosjektleder at vi gjennomførte en test av veggen rett utenfor brakkeriggen. Dette var i tidlig fase av prosjektet, så det var lenge før bygget sto klart. Utførende bygde så en stålstendervegg, med standardgipsen Normal og Habito-plater utenpå. Dermed kunne finérplatene skrus rett på Habito, slik at det ikke trengtes treverk bak finérplatene. Treverk fungerer ikke så godt for lydisolasjon.

Testveggen var vellykket og viste at produktene som ble foreslått var de beste til oppgaven. Det at prosjektrådgiverne var på byggeplass, ga også en god anledning til å gi råd og tips til bruk av produktene.

– Veidekke valgte Habito, som vi foreslo. På grunn av skrufastheten kan de feste spileplatene direkte i gipsplata. Dermed slipper de spikerslag. Det forenkler jobben for dem, forteller Simen Lindgren.

Veidekke glad for rådene

Veidekke er fornøyd med servicen til rådgiverne, og spesielt det at de fikk satt opp en testvegg.

– Det er bra at vi fikk se hvordan løsningen kan bli, sier Geir Mellum, formann i Veidekke AS.

– Det er lettere å kunne ta en befaring og vise flere hva det er vi vil bygge når vi får det visualisert. Siden vi fikk satt opp testveggen, ble vi mer klar over hva vi skal bruke og hva vi ikke skal bruke, understreker han.

Viktig å komme inn tidlig

I prosjektet Voldsløkka skole har prosjektrådgiverne vært med i store deler av prosessen. Det er essensielt, mener Lindgren.

– Vi ser verdien av å komme tidlig inn i prosjektet. Da får vi testet og gått nøye gjennom, for å finne riktige løsninger. Slik sikrer vi både en økonomiske og effektive løsninger, som er et stort fokus hos utførende, sier Lindgren. 

Nå er prosjektrådgiverens oppgave å bistå Veidekke med mengdeberegning og prosjektering av de høye veggene på skolen, slik at byggingen og resultatet av nye Voldsløkka skole blir vellykket.

Fakta om Voldsløkka skole

  • Hva: Ungdomsskole for 810 elever i Sagene bydel. Oslos første plusshus-skole. Innebærer et nybygg på 10.465 m2 og rehabilitering av bygningsmasse på 3560m2.
  • Byggherre: Oslo kommune ved Undervisningsbygg
  • Ferdig høsten 2023
  • Beskrivende: Kontur arkitekter
  • Utførende: Veidekke AS
Tung gjenstand henger på vegg med gipsplaten Gyproc Habito.
Innervegg

Gyproc Habito – en skrufast gipsplate til sterke vegger

Gyproc Habito™ er en gipsplate til innervegger med sterk og skrufast overflate, høy brannmotstand og god lydisolering.

Yttervegg/fasade

– Sommerro House og Villa Inkognito fikk et skikkelig løft

De to antikvariske murbygningene vegg i vegg i hovedstaden har fått den perfekte alderdom etter en storstilt rehabilitering både utvendig og innvendig.

Bygg lysthuset ditt selv

Lysthuset er tilbake i norske hager! Bygg deg et lysthus som ikke må sikres i vindhardt vær, men står grunnstøtt mens du kan slappe av i en behagelig sofa, med levende lys og godt selskap.