AKTUELT

Tilgjengelig kompetanse og produkter med grønt kretsløp og bærekraft er viktige detaljer i planlegging av bygg.

De store detaljene

I GLAVA® jobber vi for å redusere energitapet i alle typer bygg, slik at samfunnet kan bruke energiressursene mer miljøvennlig og effektivt. For å lykkes er vi avhengige av å spille på lag med deg som planlegger bygg.

De store detaljene handler om å bygge smart og kostnadseffektivt. Men det handler også om å tenke fremover, tenke fotavtrykk, livsløp og energieffektivitet.

I GLAVA® tar vi ansvar for miljøet ved å lage isolasjon med høy isolasjonsevne, produsert med resirkulerte råvarer og produktegenskaper som gir god logistikk. Det gir bærekraft i byggeprosjektet. Transport kan virke som en liten detalj i det store bildet. Våre glassullprodukter kan imidlertid komprimeres ned til én femtedel av bruksvolumet, noe som i realiteten betyr en kraftig reduksjon i transportbehov i forhold til ukomprimerte produkter. Tar vi med at vi også samlaster alle våre varer på samme bil, så er det ikke akkurat en liten detalj lenger! 

Grønt fotavtrykk er heller ingen liten detalj. Glassull har et grønt kretsløp med resirkulert glass som viktigste råvare i produksjonen – faktisk er glassull laget med opptil 70 prosent returglass.

Les mer om: Glimrende eksempel på ny verdikjede

Med vår kompetanse og våre produkter skal GLAVA® redusere energitapet i alle typer bygg. På den måten bidrar vi til at samfunnet kan bruke energiressursene mer effektivt og miljøvennlig. 

Det er viktig å ha gode sparringspartnere som kan gi verdifulle råd om hvordan ditt prosjekt skal kunne tilfredsstille kravene på en kostnadseffektiv måte.

Det er viktig å ha gode sparringspartnere som kan gi verdifulle råd om hvordan ditt prosjekt skal kunne tilfredsstille kravene på en kostnadseffektiv måte.

Bruk gode sparringspartnere
Hvordan planlegger du bygg som tar alle viktige milhøhensyn for framtida? Det handler om erfaring, ny kunnskap og kompetanse. Som ingeniør, arkitekt eller prosjekterende er du opptatt av de nye energikravene. 

Det er avgjørende å ha gode sparringspartnere som kan gi verdifulle råd om hvordan ditt prosjekt skal tilfredsstille kravene på en kostnadseffektiv måte. I GLAVA® tester og utvikler vi produkter spesielt for norske forhold, for å tilfredsstille tøffe krav til klima og byggeskikk. Vi bistår i planleggingsprosessen, fra A til Å, og er til stede over hele landet med lokale representanter.


Les mer om: 10 begreper du må kunne for å snakke om det grønne skiftet

Breeam Nor er en av flere klassifiseringer for miljøbygg. Foto: Lund Hagem Arkitekter

Breeam Nor er en av flere klassifiseringer for miljøbygg. Foto: Lund Hagem Arkitekter

Bygger for miljøet
Byggsektoren i Norge står for nesten 40 prosent av energibruken vår. Det er et stort etterslep på energieffektivisering i eksisterende bygg, som eies privat, kommunalt eller statlig. Her ligger et stort ansvar for å oppgradere for å redusere energibruken. Det vi bygger for morgendagen skal tilfredsstille stadig tøffere krav til bærekraft og redusert ressursforbruk. 

Enten du skal reise et helt nytt bygg eller renovere et gammelt, er det uansett avgjørende å ta hensyn til de passive energitiltakene så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Spør oss gjerne om råd. 

Skal byggeprosjektet ditt miljøklassifiseres?  I GLAVA® legger vi stor vekt på å dokumentere bærekraft og energiforbruk, som for eksempel kan gi Breeam-poeng.

Les mer om: Breeam-NOR energiklassifisering i GLAVA®