close-pop-up.svg

Derfor bygger vi grønne tak

derfor bygger vi grønne tak
Det er flere gode grunner til at entreprenører stadig oftere velger løsninger for grønne tak. Ekstremvær er bare én viktig grunn.

Å bygge grønne tak, dekket av vegetasjon, trær eller blomster, er en tydelig trend innen byutvikling. Stadig flere utbyggere velger å dekke flate tak med planteliv. Det handler om effektiv arealutnyttelse, smart planlegging for avrenning og store nedbørsmengder, bedre klima og grønn estetikk. Taket skal tåle mer bruk.

Vi ser en trend med at takene tas i bruk i større grad enn før. Arealet utnyttes til flere formål.

Bjørn Henrik Christoffersen

Markedssjef Tak

Det mest åpenbare er at det ser rett og slett penere ut enn tomme takflater som ikke brukes til noe annet enn ventilasjonsrør. Tak med vegetasjon fremstår som grønne lunger i byen, som er estetisk behagelige å se på.

Interessant nok har Norge lange tradisjoner med torvtak på frittstående hus på landet. Slike ble bygd fram til langt inn på 1900-tallet. Nå ser hele bransjen at moderne boligblokker og næringsbygg med sedumtak, vokser i popularitet på grunn av nye utfordringer.

Forberedt på urolig klima

– Vi ser en trend med at takene tas i bruk i større grad enn før. Arealet utnyttes til flere formål. Noe av det mest interessante er at takene kan avlaste avløpsnettet ved tunge regnskyll, sier Bjørn Henrik Christoffersen, markedssjef for tak i Glava AS.

Sedum er en plantefamilie som på norsk kalles bergknapp, og en av fordelene med sedum er at disse samler på vann. Sedumtak fordrøyer vannet etter regnskyll, noe som reduserer belastningen på overvannsystemet. På denne måten minsker sjansen for vannskader og oversvømmelser.

Viktig for miljøet

Det er flere miljømessige fordeler med å satse på grønne tak: De er en leveplass for både planter og dyr, de er støydempende og binder opp svevestøv og CO2. I tillegg kommer det faktum at det rett og slett er pent.

– Byrommet trenger grønne tak som bygges for bruk, for eksempel er det estetiske hensyn å ta for høyere bygg som kanskje står bak de nye byggene. Det er mer estetisk å se ned på grønne tak, enn takflater som stort sett ble utnyttet til å plassere ventilasjons- og kjøleanlegg, sier Bjørn Henrik Christoffersen.

Byrommet trenger grønne tak som bygges for bruk.

Bjørn Henrik Christoffersen

Markedssjef Tak

Tak kan brukes smart

Et godt eksempel er Bjørvika i Oslo, der ble det bestemt at femti prosent av byggene skal ha grønne tak. Disse brukes på forskjellige måter; Som oppholdsområder for beboere og ansatte i kontorbyggene, som hager med spiselige vekster, eller bikuber.

Det er flere potensielle bruksområder for grønne tak som blir tatt mer og mer i bruk i andre land.
– Over landegrensene brukes det ofte grønne tak til idrettsanlegg, fotballbaner og barnehager. Det er viktig å utnytte arealene bedre, siden tomtene blir mindre og mindre. Det er fint mulig å flytte de tapte friområdene opp på taket. Det gir flere grønne lunger i byen, sier markedssjefen.

Det er viktig å utnytte arealene bedre, siden tomtene blir mindre og mindre. Det er fint mulig å flytte de tapte friområdene opp på taket.

Bjørn Henrik Christoffersen

Markedssjef Tak

Bransjen samles for fremtiden

Det finnes en forskningsgruppe for takprodusenter som samler bransjen, samt aktører som Sintef. Dette organet utarbeider løsninger og lager anvisninger for oppbygning av grønne tak. Branntekniske forhold, drenering og isolasjon blir drøftet der, og forskningsgruppen er en viktig brikke i videre utvikling av grønne tak.

Et eksempel på unikt prosjekt er ny Kiwi-butikk i Hokksund, et bygg med buet, grønt tak, helt ned til bakken. Hele prosjektet er bygd med miljøriktige materialer. På taket er det installert humlekasser, i tillegg til sedum og blomstereng. Alt dette bidrar til pollineringen i nærområdet.

Gode tak trenger gode produkter

For å bygge et grønt tak trengs det naturlig nok gode materialer. Markedssjefen viser til Glava Robust som en aktuell isolasjonsløsning.

– Robust kommer veldig godt ut miljømessig, og en av de store fordelene er at den har høy trykkstyrke. Dette er viktig for såkalte intensive grønne tak, med tyngre busker eller trær. Ikke minst er Robust utviklet for å ha et godt samspill med andre løsninger, forteller han.

En slik løsning er Protan BlueProof, et vannfordrøyningssystem som gjør at taket kan benyttes til å holde igjen styrtregn for så å drenere vannet gradvis ut i avløpet. Taket dimensjoneres da for å kunne tåle de mest ekstreme regnskyllene, slik at det blant annet legges inn korrekt antall sluk og andre elementer. Bjørn Henrik Christoffersen viser til at BlueProof og Robust passer utmerket sammen, der Robust står for vektbesparelse på isolasjon med god trykkstyrke, mens BlueProof drenerer vannet ned i avløpsnettet.

Robust kommer godt ut miljømessig, og en av de store fordelene er at den har høy trykkstyrke.

Bjørn Henrik Christoffersen

Markedssjef Tak

Bilde av et tak med mose og/eller gress
Tak

Fordeler med å bygge grønne tak

Torvtak, gresstak eller sedumtak. Det å dekke tak med vegetasjon kan redusere flom og overvann under stadig hyppigere ekstremvær.

Miljø og bærekraft

Glavagruppen lader opp til el-transport av isolasjon

En splitter ny el-lastebil, ny el-semitrailer, fem semitrailere og en pumpebil på flooring som går på biogass. Dette er starten på vår satsing på miljøvennlige biler med Glava, Gyproc og Weber.

Nyttige informasjon om etasjeskillere

Her må det komme en generell tekst som passer inn. Og et nytt bilde. Isolering av bygg og boliger. På denne siden har vi samlet anbefalte produkter, løsninger og råd til jobben.